158
نویسنده
1
موضوع
165
منبع
سفرنامه‌نویسی یکی از سبک‌های ادبی است. در این سبک، متونی نگاشته و منتشر می شوند که به دلیل نمایش، ارائه ی تصویر و بازنمودن وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و... سرزمین های مختلف(در دوره های تاریخی متفاوت) دارای ارزش ادبی و تاریخی هستند. اطلاعاتی که از سفرنامه ها به دست می آید به ما کمک می کند تا تصویری روشن تر از وضعیت ادبیات، حکومت ها، کشورها، اعصار و مردمان هر دوره ای از تاریخ(به فراخور زمان نگاشته شدن سفرنامه) داشته باشیم.  در سفرنامه ها، شخصی که به سرزمین‌های دیگر سفر کرده؛ دیده‌ها، شنیده‌ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره آن سرزمین‌ها و حوادث مختلفی که در خلال سفر با آن ها رو به رو شده است را برای آگاهی بخشی به دیگران در قالب کتابی می‌نویسد. ممکن است سفرنامه ها از زاویه ی دیدگاهی خاص نوشته و روایت شده باشند، به عنوان مثال: سفرنامه ی مذهبی، سیاحتی، ادبی، تجاری و...  اما در اغلب اوقات سفرنامه ها شامل مجموعه ای از این ابعاد متفاوت و مختلف می باشند.
اولین سفرای ایران و هلند: شرح سفر موسی بیک سفیر شاه عباس به هلند و سفرنامه یان اسمیت سفیر هلند در ایران
موسی بیگ سفیر شاه عباس یان اسمیت
PDF

عنواناولین سفرای ایران و هلند: شرح سفر موسی بیک سفیر شاه عباس به هلند و سفرنامه یان اسمیت سفیر هلند در ایران

مترجمویلم فلور

به کوششداریوش مجلسی, حسین ابوترابیان

نویسندهموسی بیگ سفیر شاه عباس, یان اسمیت

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز هندوستان تا حریم یار؛ گزیده‌از سفرنامه اسفار الانوار (سیری در سفرنامه حج مرحوم علامه میرحامد حسین هندی صاحب عبقات الانوار)

نویسندهعلامه میرحامد حسین هندی

مترجممحمدعلی مقدادی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر