232
نویسنده
1
موضوع
234
منبع
سفرنامه‌نویسی یکی از سبک‌های ادبی است. در این سبک، متونی نگاشته و منتشر می شوند که به دلیل نمایش، ارائه ی تصویر و بازنمودن وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و... سرزمین های مختلف(در دوره های تاریخی متفاوت) دارای ارزش ادبی و تاریخی هستند. اطلاعاتی که از سفرنامه ها به دست می آید به ما کمک می کند تا تصویری روشن تر از وضعیت ادبیات، حکومت ها، کشورها، اعصار و مردمان هر دوره ای از تاریخ(به فراخور زمان نگاشته شدن سفرنامه) داشته باشیم.  در سفرنامه ها، شخصی که به سرزمین‌های دیگر سفر کرده؛ دیده‌ها، شنیده‌ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره آن سرزمین‌ها و حوادث مختلفی که در خلال سفر با آن ها رو به رو شده است را برای آگاهی بخشی به دیگران در قالب کتابی می‌نویسد. ممکن است سفرنامه ها از زاویه ی دیدگاهی خاص نوشته و روایت شده باشند، به عنوان مثال: سفرنامه ی مذهبی، سیاحتی، ادبی، تجاری و...  اما در اغلب اوقات سفرنامه ها شامل مجموعه ای از این ابعاد متفاوت و مختلف می باشند.
1457
1012
PDF PDF
2114
1127
PDF PDF

عنوانسفرنامه فرنگ: گزارش سفرهیت اعزامی شورای تبلیغات اسلامی به ایتالیا در حاشیه سفر برای شرکت در کنفرانس اوپک

نویسندهفخرالدین حجازی

موضوعنثر/سفرنامه

ناشرموسسه انتشارات بعثت

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیاداشتهای ژنرال تره زل در سفر بایران (راجع به سالهای 1780-1812 میلادی)

مترجمعباس اقبال آشتیانی

نویسندهژنرال تره زل

به کوششژ. ب. دوما فرانسوی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگسرا

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفرنامه بارون فیودورکورف (فوت فتحعلی شاه، به سلطنت رسیدن محمدمیرزا و سقوط قائم مقام 1834-1835)

مترجماسکندر ذبیحیان

نویسندهبارون فیودورکورف

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرفکر روز

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر