112
نویسنده
1
موضوع
119
منبع
سفرنامه‌نویسی یکی از سبک‌های ادبی است. در این سبک، متونی نگاشته و منتشر می شوند که به دلیل نمایش، ارائه ی تصویر و بازنمودن وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و... سرزمین های مختلف(در دوره های تاریخی متفاوت) دارای ارزش ادبی و تاریخی هستند. اطلاعاتی که از سفرنامه ها به دست می آید به ما کمک می کند تا تصویری روشن تر از وضعیت ادبیات، حکومت ها، کشورها، اعصار و مردمان هر دوره ای از تاریخ(به فراخور زمان نگاشته شدن سفرنامه) داشته باشیم.  در سفرنامه ها، شخصی که به سرزمین‌های دیگر سفر کرده؛ دیده‌ها، شنیده‌ها، تجربیات، رخدادها و احساساتش را درباره آن سرزمین‌ها و حوادث مختلفی که در خلال سفر با آن ها رو به رو شده است را برای آگاهی بخشی به دیگران در قالب کتابی می‌نویسد. ممکن است سفرنامه ها از زاویه ی دیدگاهی خاص نوشته و روایت شده باشند، به عنوان مثال: سفرنامه ی مذهبی، سیاحتی، ادبی، تجاری و...  اما در اغلب اوقات سفرنامه ها شامل مجموعه ای از این ابعاد متفاوت و مختلف می باشند.

عنوانسفرنامه پلان کارپن؛ نخستین سفیر واتیکان در دربار مغول در سال 1245 میلادی

نویسندهپلان کارپن

مترجمولی الله شادمان

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات یساولی

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارش سفارت کابل: سفرنامه سیدابوالحسن قندهاری در 1286 و اسناد مربوط به آن

مصححمحمدآصف فکرت

نویسندهسیدابوالحسن قندهاری

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر دوم فرنگستان (1295 ق)

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

مصححفاطمه قاضیها

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان اسناد ملی ایران

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

تیراژ3300

زبانفارسی

عنوانده سفرنامه یا سیری در سفرنامه‌های جهانگردان خارجی راجع به ایران

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجممهراب امیری

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وحید

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانروزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان (کتاب دوم)

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

مصححمحمداسماعیل رضوانی, فاطمه قاضیها

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان اسناد ملی ایران

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

تیراژ3300

زبانفارسی

عنوانروزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان (کتاب اول)

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

مصححمحمداسماعیل رضوانی, فاطمه قاضیها

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه خدمات فرهنگی رسا

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ3300

زبانفارسی

عنوانسفرنامه دن‌گارسیا د سیلوا فیگوئروا؛ سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول

نویسندهدن‌گارسیا د سیلوا فیگوئروا

مترجمغلامرضا سمیعی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرنشر نو

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو سفرنامه از جنوب ایران در سال‌های 1256 هـ.ق ـ 1307 هـ.ق؛ نوشته یکی از مأمورین رسمی زمان محمد شاه

مصححسیدعلی آل داود

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر