148
نویسنده
1
موضوع
153
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه اشعار شاعران معاصر ادبیات فارسی در قالب مجموعه اشعار خواهیم پرداخت.  

عنوانمکتب پروانه: مجموعه شعری از مرحوم محمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری)

نویسندهمحمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری)

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

ناشربرادران متصدی زاده

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار &am

نویسندهابوالقاسم سالاری (حیران)

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

ناشرچاپخانه حکمت قم

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر