69
نویسنده
1
موضوع
78
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه اشعار شاعران معاصر ادبیات فارسی در قالب مجموعه اشعار خواهیم پرداخت.  

عنوانکلیات اشعار مرحوم ثقه الاسلام حاج شیخ محمدعلی امامی امام جمعه کاشمر

نویسندهمحمدعلی امامی متخلص به مشکوه

به کوششمحمد امامی نوری

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

نمونه ای از اشعار نغز آقای عباس فرات و قسمتی از دیوان اشعار حسین پورشقاقی
عباس فرات حسین پورشقاقی
PDF

عنواننمونه ای از اشعار نغز آقای عباس فرات و قسمتی از دیوان اشعار حسین پورشقاقی

نویسندهعباس فرات, حسین پورشقاقی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

ناشرشرکت سهامی چاپ رنگین

تاریخ چاپ1325 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچون محزون ولی شادمان (شرح حال و اشعار جلیل قزاق ایروانی)

نویسندهح. ب. دهقانی تفتی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپاصفهان

ناشرکتابفروشی مهرآئین عباس آباد اصفهان

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندریای شعله ور (مجموعه شعر حاوی مناقب و مراثی برگزیده علمدار کربلا حضرت عباس (ع))

نویسندهمحمدعلی مجاهدی (پروانه)

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپقم

ناشرانتشارات حضور

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات دیوان میر نوروز شاعر معروف لرستان (با ابیات اضافی در بخش لری)

نویسندهاسفندیار غضنفری امرائی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپلرستان - خرم آباد

ناشرکتابفروشی رشنو لرستان

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر