109
نویسنده
1
موضوع
114
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه اشعار شاعران معاصر ادبیات فارسی در قالب مجموعه اشعار خواهیم پرداخت.  
شورش در خلق عالم (سیری در ترکیب بند محتشم کاشانی و استقبال های آن در رثای سیدالشهداء علیه السلام)
عبدالحسین طالعی حسین درگاهی محمدجواد انواری
PDF

عنوانشورش در خلق عالم (سیری در ترکیب بند محتشم کاشانی و استقبال های آن در رثای سیدالشهداء علیه السلام)

نویسندهعبدالحسین طالعی, حسین درگاهی, محمدجواد انواری

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر