9
نویسنده
1
موضوع
13
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه اشعار شاعران معاصر ادبیات فارسی در قالب مجموعه اشعار خواهیم پرداخت.  

عنوانکلیات‌ راسخ‌ - مجموعه‌هایی‌ از اشعار: فارسی‌، انگلیسی‌، پشتو

نویسندهغلام‌ حضرت‌ راسخ‌

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات محقق

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی - انگلیسی - پشتو

عنوانمجموعه ای از اشعار استاد زنده یاد دکتر احمد ناظرزاده کرمانی

به کوششفرهاد ناظرزاده کرمانی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه اطلاعات

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ2100

نوبت چاپاول

زبانفارسی