93
نویسنده
1
موضوع
100
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه اشعار شاعران معاصر ادبیات فارسی در قالب مجموعه اشعار خواهیم پرداخت.  

عنوانهدینامه (غزلیات شورانگیز و ترانه های دلاویز عاشقانه و مخزن الدرر و مثنویات عرفانی)

نویسندهطوطی همدانی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

مجموعه ای از اشعار آذری - کردی - لری - فارسی
اوختای . رحمان دده مرضیه اسکوئی
PDF

عنوانمجموعه ای از اشعار آذری - کردی - لری - فارسی

مترجمصمد بهرنگی

نویسندهاوختای ., رحمان دده, مرضیه اسکوئی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپتبریز

ناشرنشر اتحاد و دالقا

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر