منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
والترترنس استیس‌
180
167
PDF PDF

عنوانبرگزیده‌ای از مقاله‌های استیس‌ (ده مقاله گزیده درباره علم، فلسفه، ارزش، اخلاق)

مترجمعبدالحسین آذرنگ

نویسندهوالترترنس استیس‌

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی