منبع   ۱۰ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۱
عبدالحسین آذرنگ
179
167
PDF PDF
617
607
PDF PDF
574
595
PDF PDF
746
505
PDF PDF
769
519
PDF PDF
1003
766
PDF PDF
686
424
PDF PDF

عنوانبرگزیده‌ای از مقاله‌های استیس‌ (ده مقاله گزیده درباره علم، فلسفه، ارزش، اخلاق)

مترجمعبدالحسین آذرنگ

نویسندهوالترترنس استیس‌

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

اصطلاحنامه علم اطلاع رسانی و دکومانتاسیون
عبدالحسین آذرنگ محمدحسین دانشی
PDF

عنواناصطلاحنامه علم اطلاع رسانی و دکومانتاسیون

مترجمعبدالحسین آذرنگ, محمدحسین دانشی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز اسناد فرهنگی آسیا

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی