381
نویسنده
1
موضوع
424
منبع
به مقالات متعدد چاپ شده در قالب یک کتاب(به صورت یک مجموعه و به طور یک جا) مجموعه مقالات گفته می شود. مجموعه مقالات اغلب دربرگیرنده ی مقاله های مختلف یک فرد(نویسنده) در طول سالیان است(که این مقالات به صورت یک مجموعه، به همراه هم منتشر می شوند) اما ممکن است همه ی مقالات در مورد یک مسئله و موضوع خاص نگاشته شده باشند و همچنین یک کتاب مجموعه مقالات ، حاصل مقاله های نویسندگان مختلف و متعددی باشد. بیشتراوقات، مقالات این کتاب ها پیش ازانتشاردرقالب کتاب، در جراید و مجلات به چاپ رسیده اند.

عنوانتحفه های آن جهانی: سیری در زندگی و آثار مولانا جلال‌الدین رومی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی دهباشی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانھندوستان میں فارسی تاریخ نگاری (17 ویں صدی کے آخری نصف سے 18 ویں صدی کے پہلے نصف تک فارسی تاریخ نگاری کا ارتقاء)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوشششاه محمد وسیم

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرخانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ2002 میلادی

زباناردو

عنوانجشن‌نامه دکتر علی اشرف صادقی (پژوهش های زبان شناسی ایرانی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششامید طبیب زاده

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرهرمس

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنفرانس بررسی مسائل ترجمه

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششکاظم لطفی پور ساعدی, ابراهیم جدیری سلیمی, مسعود رحیم پور

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتبریز در دوره معاصر: هویت، اقتصاد و تاریخ (چهار مقاله)

نویسندهعلی اصغر حقدار

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپاستانبول

ناشرباشگاه ادبیات با همکاری انجمن فرهنگی تاریخی تبریز

تاریخ چاپ2020 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش، پاییز و زمستان 1398، شماره 138 ـ 139

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1398 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر