منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
عبدالله نصری
498
380
PDF PDF
1040
131
PDF PDF

عنوانپایان شب سخن‌سرایی‌ (زندگی‌، آثار و اندیشه‌های استاد جلال‌الدین همایی‌)

نویسندهعبدالله نصری

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی تطبیقی مقولات کانت و نظریه استاد مطهری در معقولات ثانیه فلسفی

نویسندهعبدالله نصری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی