815
نویسنده
1
موضوع
503
منبع
در این بخش به پژوهش‌هایی پرداخته می‌شود که به مطالعه موردی یا عمومی بین دو موضوع و به صورت تطبیقی می‌پردازند
پژوهش‌های تطبیقی
2039
1062
PDF PDF
2040
1011
PDF PDF

عنوانشاهنامه و زبان پهلوی؛ مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه با منابع بازمانده از زبان پهلوی

نویسندهداریوش اکبرزاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

مکان چاپتهران

ناشرپازینه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات تطبیقی؛ تاریخ و تحول، اثرپذیری و اثرگذاری فرهنگ و ادب اسلامی

مترجممرتضی آیةالله زاده شیرازی

نویسندهمحمد غنیمی هلال

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانافسانه‌ها و داستان‌های ایرانی در ادبیات انگلیسی (در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی تا سال 1859)

مترجمکوکب صفاری (صورتگر)

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل بینارشته‌ای شعر و سینما: بررسی تصویر قهرمان/ سرباز انگلیسی در شرق با رویکرد پسااستعماری
لاله آتشی سارا توسلی
PDF

عنوانتحلیل بینارشته‌ای شعر و سینما: بررسی تصویر قهرمان/ سرباز انگلیسی در شرق با رویکرد پسااستعماری

نویسندهلاله آتشی, سارا توسلی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیر معابد احمد محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن
زکریا بزدوده سیروس امیری
PDF

عنوانبررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیر معابد احمد محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن

نویسندهزکریا بزدوده, سیروس امیری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر