808
نویسنده
1
موضوع
496
منبع
در این بخش به پژوهش‌هایی پرداخته می‌شود که به مطالعه موردی یا عمومی بین دو موضوع و به صورت تطبیقی می‌پردازند
پژوهش‌های تطبیقی

عنوانادبیات تطبیقی؛ تاریخ و تحول، اثرپذیری و اثرگذاری فرهنگ و ادب اسلامی

مترجممرتضی آیةالله زاده شیرازی

نویسندهمحمد غنیمی هلال

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانافسانه‌ها و داستان‌های ایرانی در ادبیات انگلیسی (در سده‌های هجدهم و نوزدهم میلادی تا سال 1859)

مترجمکوکب صفاری (صورتگر)

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل بینارشته‌ای شعر و سینما: بررسی تصویر قهرمان/ سرباز انگلیسی در شرق با رویکرد پسااستعماری
لاله آتشی سارا توسلی
PDF

عنوانتحلیل بینارشته‌ای شعر و سینما: بررسی تصویر قهرمان/ سرباز انگلیسی در شرق با رویکرد پسااستعماری

نویسندهلاله آتشی, سارا توسلی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیر معابد احمد محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن
زکریا بزدوده سیروس امیری
PDF

عنوانبررسی تطبیقی کارکرد ساختاری شگرفی در درخت انجیر معابد احمد محمود و عمارت هفت شیروانی ناتانیل هاثورن

نویسندهزکریا بزدوده, سیروس امیری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد مقاله: ضرورت چارچوب نظری و روش تحقیق در پژوهش‌های ادبیات تطبیقی

نویسندهعلیرضا انوشیروانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی قابلیت‌های نقد کهن‌الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگوهای «سایه» و «سفر قهرمان»
مریم سلطان بیاد محمودرضا قربان صباغ
PDF

عنوانبررسی قابلیت‌های نقد کهن‌الگویی در مطالعات تطبیقی ادبیات: نگاهی گذرا به کهن الگوهای «سایه» و «سفر قهرمان»

نویسندهمریم سلطان بیاد, محمودرضا قربان صباغ

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر