منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
فرهاد ناظرزاده کرمانی
793
212
PDF PDF

عنوانمجموعه ای از اشعار استاد زنده یاد دکتر احمد ناظرزاده کرمانی

به کوششفرهاد ناظرزاده کرمانی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه اطلاعات

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ2100

نوبت چاپاول

زبانفارسی