منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
فرهاد ناظرزاده کرمانی
522
435
PDF PDF
610
194
PDF PDF

عنوانایران صغیر یا تذکره شعرای پارسی‌زبان کشمیر

به کوششفرهاد ناظرزاده کرمانی, صادق رضازاده شفق

نویسندهخواجه عبدالحمید عرفانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابفروشی ابن سینا

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه ای از اشعار استاد زنده یاد دکتر احمد ناظرزاده کرمانی

به کوششفرهاد ناظرزاده کرمانی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه اطلاعات

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

تیراژ2100

نوبت چاپاول

زبانفارسی