منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۱
تقی آزاد ارمکی
406
342
PDF PDF
بازنمايي جامعه پيش و پس از انقلاب با تكيه بر دو رمان رازهاي سرزمين من و آزاده خانم و نويسنده‌اش اثر رضا براهني
تقی آزاد ارمکی شهرام زمانی سبزی
PDF

عنوانبازنمايي جامعه پيش و پس از انقلاب با تكيه بر دو رمان رازهاي سرزمين من و آزاده خانم و نويسنده‌اش اثر رضا براهني

نویسندهتقی آزاد ارمکی, شهرام زمانی سبزی

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی