منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
کریستین بارتلمه
207
206
PDF PDF
523
508
PDF PDF

عنوانتاریخچه واجهای ایرانی

مترجمواهه دومانیان

نویسندهکریستین بارتلمه

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ1100

نوبت چاپاول

شابک964-426-231-x

زبانفارسی