منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
علیرضا حسن زاده
418
353
PDF PDF
545
321
PDF PDF

عنوانزن و فرهنگ؛ مقالاتی در بزرگداشت یکصدمین سال تولد بانو مارگارت مید

به کوششعلیرضا حسن زاده, محمد میرشکرابی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , فرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخوراک و فرهنگ؛ مجموعه مقالات سمینار خوراک و فرهنگ اسفند1384

به کوششعلیرضا حسن زاده

موضوعفرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

ناشرنشر مهرنامگ

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

تیراژ1100

نوبت چاپاول

شابک978-964-95640-8-1

زبانفارسی