منبع   ۳۸۰ موضوع   ۵۶ دنبال کننده   ۲
جمعی از نویسندگان
249
249
PDF PDF
190
185
PDF PDF
193
202
PDF PDF
359
271
PDF PDF
423
331
PDF PDF
231
207
PDF PDF
395
280
PDF PDF
258
210
PDF PDF
258
229
PDF PDF
191
153
PDF PDF

عنوانسعی مشکور (یادنامه استاد فقید دکتر محمدجواد مشکور)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسعید میرمحمدصادق

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی انتشاراتی پایا

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننظریات نویسندگان بزرگ خارجی درباره صادق هدایت، زندگی و آثار او

نویسندهجمعی از نویسندگان

مترجمحسن قائمیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

ناشرچاپخانه کاویان

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننابغه بوزجان (گزیده مقالات سمینار بین المللی ابوالوفای بوزجانی)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششمحسن حیدرنیا

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دویستمین سال تولد حکیم سبزواری

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششعباس جوارشکیان, محمود الیاسی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپسبزوار

ناشرانتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقاله های سمینار بررسی ادبیات انقلاب اسلامی 3 - 5 دی ماه 1370

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سمت

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر