منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
سید علی آل داود
807
588
PDF PDF
611
355
PDF PDF

عنوانمثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده

مصححسید علی آل داود

نویسندهخواجه مسعود قمی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی