56
نویسنده
1
موضوع
61
منبع
اشعاری که در قالب مثنوی سروده شده باشند و در دفتری به صورت منفرد منتشر شده باشند را در این بخش ارائه خواهیم کرد.

عنوانمثنوی طاقدیس به همراه منتخبی از غزلیات عالم ربانی حاج ملااحمد فاضل نراقی

مصحححسن نراقی

نویسندهملااحمد نراقی متخلص به صفائی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانختم الغرایب (تحفة العراقین)؛ نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی شماره 845 کتابخانه ملی اتریش (وین) کتابت 593 هـ.

به کوششایرج افشار

نویسندهبدیل بن علی خاقانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخانقاه؛ مثنوی عرفانی و اخلاقی به پیروی از بوستان سعدی

مصححمنوچهر دانش‌پژوه

نویسندهمیرزا حسین فقیر شیرازی «معین الشریعة»

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه چهار کتاب نایاب از منشآت ابوالمجدود سنائی غزنوی؛ عشق‌نامه، عقل‌نامه، بهرام و بهروز، کارنامه بلخ

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

مصححغلام جیلانی (جلالی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپافغانستان

ناشرمطبع سنائی

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر