77
نویسنده
1
موضوع
82
منبع
اشعاری که در قالب مثنوی سروده شده باشند و در دفتری به صورت منفرد منتشر شده باشند را در این بخش ارائه خواهیم کرد.
1628
1021
PDF PDF
2036
2082
PDF PDF
1556
1242
PDF PDF

عنوانگلشن لطافت (مناظره عقل و دولت و بخت)

مصححنصرالله پورجوادی

نویسندهقاسم ساغرجی متخلص به «انشایی»

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرضمیمه نشریه نامه انجمن

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفتوح الحرمین؛ تصویر نسخه خطی کتابخانه گنج‌بخش

به کوششکریم نجفی برزگر

نویسندهمحیی‌الدین لاری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمثنوی تحفه سفرالسعادة؛ سفرنامه حرمین شریفین منظوم

نویسندهسید محمد اسد علی خورشید

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمثنوی‌های حکیم سنائی به انضمام شرح سیر العباد الی المعاد

مصححسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانلیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی

به کوششسعید حمیدیان

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر قطره

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرفنامه با حواشی و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهنسال

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر