منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
علی راهجیری
802
822
PDF PDF

عنوانزندگی و آثار عمادُ الکتّاب – میرزا محمدحسین خان سیفی قزوینی خوشنویس مشهور قرن اخیر ایران

نویسندهعلی راهجیری

موضوعشرح حال/تک نگاری , هنر/مطالعات عمومی

ناشرکتابخانه مرکزی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

نوبت چاپدوم

زبانفارسی