منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
احمد احمدی بیرجندی
322
271
PDF PDF

عنواندیوان محمد بن حسام خوسفی؛ شامل قصیده‌ها، غزل‌ها، ترکیب‌بندها، ترجیع‌بندها، مسمط‌ها، مثنوی‌ها، قطعه‌ها و رباعی‌ها

مصححاحمد احمدی بیرجندی, محمدتقی سالک

نویسندهمحمد بن حسام خوسفی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمشهد

ناشراداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان خراسان

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی