منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
حمید کلانوری
437
110
PDF PDF

عنوانعصمت نامه یا داستان لورک و مینا

مصححسیدامیرحسن عابدی

نویسندهحمید کلانوری

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , فرهنگ و تمدن/افسانه و حکایات

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی