215
نویسنده
1
موضوع
256
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه متون ادبی می پردازیم، متونی که علاوه بر قدمت و تاریخ کهن نگارششان که آنها را از این بُعد حائز ارزش ادبی می کند، به این دلیل که در دایره ی موضوعی ادبیات و حول محور موضوعات ادبی و در ارتباط با بخشی از جنبه های مختلف ادبی کتابت شده اند، دارای اهمیت و ارزش ادبی بسیاری هستند. این کتب، روشن گر و یاری رسان پژوهشگران در شناخت و آگاهی از گذشته و اکنون یک موضوع و جنبه ی ادبی خاص و همچنین کلیت ادبیات این سرزمین می باشند. پیرنگ و بافت معنایی آثار عرضه شده در این بخش، ادبیات و ابعاد و جهت های گوناگون این دانش است. ما تمامی این سبک از آثارِ تاریخ ادبیات فارسی را در این بخش گردآوری و عرضه می کنیم.

عنوانکتاب التنویر در ترجمه و تفسیر اصطلاحات پزشکی بزبان پارسی

مصححسیدمحمدکاظم امام

نویسندهابومنصور حسن بن نوح القمری البخاری

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننغمه ایزدی یا فلسفه اخلاقی هند: ترجمه از متن سانسکریت کتاب بگ‌وت گیتا

نویسندهعباس مهرین (شوشتری)

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی عطایی

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ بیهق، تصنیف ظهیرالدین ابوالحسن علی بن ابی القاسم زید البیهقی

نویسندهظهیرالدین ابوالحسن علی بن ابی القاسم زید البیهقی

به کوششسیدکلیم الله حسینی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپهند/حیدرآباد

ناشرچاپخانه دائره المعارف العثمانیه

تاریخ چاپ1968 میلادی

زبانفارسی

عنوانمجمل الاقوال فی الحکم والامثال (نسخه به خط مؤلف کتاب در سال 693 قمری) ـ نسخه برگردان

به کوششایرج افشار, محمود امیدسالار

نویسندهاحمد بن احمد بن احمد دمانیسی سیواسی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحر الفوائد (دایرة المعارف) شامل کلام و تصوف و فقه و سیاست

نویسندهمولف ناشناس

مصححمحمدتقی دانش پژوه

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر