228
نویسنده
1
موضوع
270
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه متون ادبی می پردازیم، متونی که علاوه بر قدمت و تاریخ کهن نگارششان که آنها را از این بُعد حائز ارزش ادبی می کند، به این دلیل که در دایره ی موضوعی ادبیات و حول محور موضوعات ادبی و در ارتباط با بخشی از جنبه های مختلف ادبی کتابت شده اند، دارای اهمیت و ارزش ادبی بسیاری هستند. این کتب، روشن گر و یاری رسان پژوهشگران در شناخت و آگاهی از گذشته و اکنون یک موضوع و جنبه ی ادبی خاص و همچنین کلیت ادبیات این سرزمین می باشند. پیرنگ و بافت معنایی آثار عرضه شده در این بخش، ادبیات و ابعاد و جهت های گوناگون این دانش است. ما تمامی این سبک از آثارِ تاریخ ادبیات فارسی را در این بخش گردآوری و عرضه می کنیم.
1387
1212
PDF PDF
1309
1030
PDF PDF
1593
1283
PDF PDF
1390
1004
PDF PDF
2065
1194
PDF PDF
1895
1209
PDF PDF
1838
1543
PDF PDF
1634
1199
PDF PDF

عنوانمتن انتقادی جوامع‌‌الحکایات و لوامع‌‌الروایات‌ جزء اول از قسم چهارم

مصححمظاهر مصفا

نویسندهسدیدالدین محمد عوفی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحلیل آثار نظامی گنجوی: نگاهی به آثار نظامی با ملاحظات تطبیقی درباره ماخذ اسلامی و باستانی‌ اسکندرنامه

نویسندهکامل احمدنژاد

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

پنچاکیانه یا پنج داستان (برگردان مستقیم از متن سانسکریت به زبان فارسی)
محمدرضا جلالی نائینی . تاراچند دکتر عابدی
PDF

عنوانپنچاکیانه یا پنج داستان (برگردان مستقیم از متن سانسکریت به زبان فارسی)

مصححمحمدرضا جلالی نائینی, . تاراچند, دکتر عابدی

مترجممصطفی خالقداد عباسی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرچاپ اقبال

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمفید العلوم و مبید الهموم: فرهنگنامه واژگان دشوار المنصوری فی الطب زکریای رازی

نویسندهابن حشاء تونسی

مترجمرشید تفقد

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر آبژ

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهار عجم: فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی (جلد سوم: ط ـ ی)

مصححکاظم دزفولیان

نویسندهلاله تیک چند بهار

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهار عجم: فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی (جلد دوم: ح ـ ض)

مصححکاظم دزفولیان

نویسندهلاله تیک چند بهار

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهار عجم: فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی (جلد اول: آ ـ چ)

مصححکاظم دزفولیان

نویسندهلاله تیک چند بهار

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانQanun-i-Humayuni also known as Humayun nama قانون همایونی (همایون نامه)

نویسندهخواندمیر غیاث‌الدین بن همام الدین حسینی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپهند/کلکته

ناشرTHE ASIATIC SOCIETY

تاریخ چاپ2011 میلادی

زبانفارسی/انگلیسی

عنوانکتاب التنویر در ترجمه و تفسیر اصطلاحات پزشکی بزبان پارسی

مصححسیدمحمدکاظم امام

نویسندهابومنصور حسن بن نوح القمری البخاری

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننغمه ایزدی یا فلسفه اخلاقی هند: ترجمه از متن سانسکریت کتاب بگ‌وت گیتا

نویسندهعباس مهرین (شوشتری)

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی عطایی

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر