141
نویسنده
1
موضوع
167
منبع
در این بخش به معرفی و ارائه متون ادبی می پردازیم، متونی که علاوه بر قدمت و تاریخ کهن نگارششان که آنها را از این بُعد حائز ارزش ادبی می کند، به این دلیل که در دایره ی موضوعی ادبیات و حول محور موضوعات ادبی و در ارتباط با بخشی از جنبه های مختلف ادبی کتابت شده اند، دارای اهمیت و ارزش ادبی بسیاری هستند. این کتب، روشن گر و یاری رسان پژوهشگران در شناخت و آگاهی از گذشته و اکنون یک موضوع و جنبه ی ادبی خاص و همچنین کلیت ادبیات این سرزمین می باشند. پیرنگ و بافت معنایی آثار عرضه شده در این بخش، ادبیات و ابعاد و جهت های گوناگون این دانش است. ما تمامی این سبک از آثارِ تاریخ ادبیات فارسی را در این بخش گردآوری و عرضه می کنیم.

عنوانکتاب الفوائد فی اصول علم البحر والقواعد؛ آیین‌های دریانوردی کهن در اقیانوس هند و خلیج فارس

مترجماحمد اقتداری, امید اقتداری

مصححاحمد اقتداری

نویسندهشیخ شهاب‌الدین احمد بن ماجد السعدی بندرکنگی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبیان الادیان

مصححمنوچهر دانش‌پژوه, قدرت الله پیشنماززاده

نویسندهابوالمعالی محمد بن نعمت علوی فقیه بلخی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسلوة الشیعه؛ کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

مصححجویا جهانبخش

نویسندهعلی بن احمد فنجگردی نیشابوری

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده و شرح سیاست‌نامه خواجه نظام الملک

نویسندهابوعلی حسن بن علی خواجه نظام‌الملک

به کوششحجت الله اصیل

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانوار البلاغه؛ در فنون معانی، بیان و بدیع

مصححمحمدعلی غلامی‌نژاد

نویسندهمحمدهادی بن محمدصالح مازندرانی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر