منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۱
مهین دخت صدیقیان
838
741
PDF PDF
فرهنگ واژه‌نمای غزلیات سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی (بر اساس متن غزلیات سعدی، تصحیح حبیب یغمایی): جلد اول: آ - ح
سیدابوطالب میرعابدینی مهین دخت صدیقیان
PDF

عنوانفرهنگ واژه‌نمای غزلیات سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی (بر اساس متن غزلیات سعدی، تصحیح حبیب یغمایی): جلد اول: آ - ح

مصحححبیب یغمایی

نویسندهسیدابوطالب میرعابدینی, مهین دخت صدیقیان

موضوعکلیات/فرهنگ ها , مشاهیر ادبیات فارسی/سعدی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ اساطیری-حماسی ایران، به روایت منابع بعد از اسلام؛ جلد اول: پیشدادیان

به کوششمهین دخت صدیقیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی