483
نویسنده
1
موضوع
425
منبع
فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک زبانِ معین با توضیحات مربوط به ریشه ی واژه ها، تلفظ آنها و یا اطلاعات دیگر مربوط به این واژگان به ترتیب حروف الفبای همان زبان، گردآوری می‌شود. فرهنگ واژگان با دانشنامه(دایرةالمعارف) تفاوت دارد. در یک واژه‌نامه -معمولا- فقط به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری(نظیر تاریخچه) داده نمی‌شود. به علاوه، در واژه‌نامه‌ها فقط به واژه‌های عمومی یک زبان اشاره می‌شود و اسامی خاص(مانند اسم مکان‌ها و اشخاص) کمتر نوشته می‌شود با این حال، مرز دقیقی بین واژه‌نامه و دانشنامه نمی‌توان تعیین کرد و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جای می‌گیرند، مانند لغتنامه ی دهخدا.

عنوانفرهنگنامه بومی سبزوار: شامل لغات و اصطلاحات گویش سبزواری با شواهدی از اشعار محلی این شهرستان

نویسندهحسن محتشم

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپسبزوار

ناشرانتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ مثلها، اصطلاحات و کنایات عامیانه زرقانی: مجموعه دوهزار مثل، اصطلاح، کنایه، تشبیه و پند و اندرز در لهجه فارسی مردم زرقان فارس

نویسندهمحمدجعفر ملک‌زاده

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر نیک آیین

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد دوم)
گروهی از نویسندگان فریدون عموزاده خلیلی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان, فریدون عموزاده خلیلی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر آفتابگردان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد اول)
گروهی از نویسندگان فریدون عموزاده خلیلی
PDF

عنوانفرهنگ توصیفی شخصیت های داستانی نوجوان (جلد اول)

نویسندهگروهی از نویسندگان, فریدون عموزاده خلیلی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر آفتابگردان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو بلبل روی شاخه‌های پسته: فرهنگ واژگان، مثل‌ها، کنایه‌ها، ترانه‌ها و سروده‌های بومی قزوین

نویسندهمجید بالدران

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپقزوین

ناشرنشر سایه‌گستر، حدیث امروز

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانلغت فرس «لغت دری»: بر اساس نسخه دانشگاه پنجاب (لاهور» و مقابله با یازده نسخه دیگر و فرهنگ‌های معتبر قدیم فارسی

مصححعلی‌اشرف صادقی, فتح‌الله مجتبایی

نویسندهابومنصور احمد بن علی اسدی طوسی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خوارزمی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر