685
نویسنده
1
موضوع
612
منبع
فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک زبانِ معین با توضیحات مربوط به ریشه ی واژه ها، تلفظ آنها و یا اطلاعات دیگر مربوط به این واژگان به ترتیب حروف الفبای همان زبان، گردآوری می‌شود. فرهنگ واژگان با دانشنامه(دایرةالمعارف) تفاوت دارد. در یک واژه‌نامه -معمولا- فقط به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری(نظیر تاریخچه) داده نمی‌شود. به علاوه، در واژه‌نامه‌ها فقط به واژه‌های عمومی یک زبان اشاره می‌شود و اسامی خاص(مانند اسم مکان‌ها و اشخاص) کمتر نوشته می‌شود با این حال، مرز دقیقی بین واژه‌نامه و دانشنامه نمی‌توان تعیین کرد و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جای می‌گیرند، مانند لغتنامه ی دهخدا.

عنواننصاب انگلیسی، یا، زبان‌آموز سنتی ایران (مشتمل بر واژه‌های انگلیسی با معادل فارسی و عربی)

به کوششمهدی محقق

نویسندهفرهاد میرزا قاجار

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران- دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ موضوعی ادب پارسی موضوع بندی و نقد و بررسی اسرارنامه و هیلاج نامه شیخ فریدالدین عطا نیشابوری

نویسندهقادر فاضلی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ لغات قرآن خطی آستان قدس رضوی شماره ‎4 با ترجمه فارسی کهن

به کوششاحمدعلی رجائی بخارایی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر