منبع   ۱۱ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
سیدابوطالب میرعابدینی
525
377
PDF PDF
475
279
PDF PDF
898
729
PDF PDF
692
471
PDF PDF
915
502
PDF PDF
895
1041
PDF PDF
فرهنگ واژه‌نمای غزلیات سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی (بر اساس متن غزلیات سعدی، تصحیح حبیب یغمایی): جلد اول: آ - ح
سیدابوطالب میرعابدینی مهین دخت صدیقیان
PDF

عنوانفرهنگ واژه‌نمای غزلیات سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی (بر اساس متن غزلیات سعدی، تصحیح حبیب یغمایی): جلد اول: آ - ح

مصحححبیب یغمایی

نویسندهسیدابوطالب میرعابدینی, مهین دخت صدیقیان

موضوعکلیات/فرهنگ ها , مشاهیر ادبیات فارسی/سعدی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کامل شمس مغربی؛ شامل غزلیات، ترجیعات، رباعیات، فهلویات به انضمام رساله جام جهان‌نما

مصححسیدابوطالب میرعابدینی

نویسندهملامحمد شمس مغربی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرزوار

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی