منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمد مرادی
بررسی تحلیلی سیمای پیامبران(ع)، امامان(ع) و صحابه در شعر غنایی دوران غزنوی اول
محمدرضا امینی محمدحسین کرمی محمد مرادی
PDF

عنوانبررسی تحلیلی سیمای پیامبران(ع)، امامان(ع) و صحابه در شعر غنایی دوران غزنوی اول

نویسندهمحمدرضا امینی, محمدحسین کرمی, محمد مرادی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسي گونه‌هاي وزن در غزل شاعران بزرگ سده‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم
محمدحسین کرمی محمد مرادی
PDF

عنوانبررسي گونه‌هاي وزن در غزل شاعران بزرگ سده‌هاي دهم، يازدهم و دوازدهم

نویسندهمحمدحسین کرمی, محمد مرادی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی