منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۱
باقر پرهام
1611
1198
PDF PDF
1400
977
PDF PDF
زبان، فلسفه (مجموعه مقالات)
ارنست کاسیرر روژه گارودی مهرداد رهسپار
PDF

عنوانزبان، فلسفه (مجموعه مقالات)

مترجمبزرگ نادرزاد, باقر پرهام

نویسندهارنست کاسیرر, روژه گارودی, مهرداد رهسپار

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی