74
نویسنده
1
موضوع
99
منبع
ازجمله منابع مهم در بین آثار ادبی گفتگوها و خطابه‌هایی است که بسته به حوزه موضوعی منبع مهمی برای شناخت در موضوع مورد مطالعه است. این بخش به ارائه منابعی از گفتگوها و خطابه‌ها می‌پردازد.
سخنرانی آقای پرفسور رضا رئیس دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان ادبیات فارسی از دید اهل علم
PDF

عنوانسخنرانی آقای پرفسور رضا رئیس دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان ادبیات فارسی از دید اهل علم

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسموئیل جانسون (ترجمه سخنرانی جناب سرریدر بولاردسفیر کبیر انگلیس در دانشگاه تهران)

مترجملطفعلی صورتگر

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرشورای فرهنگی بریتانیا

تاریخ چاپ1943 میلادی

زبانفارسی

عنوانشرح حال بزرگان؛ سخنرانی‌های آموزشگاه پرورش افکار (قسمت دبیران)

نویسندهبدیع الزمان فروزانفر

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشردبیرخانه سازمان پرورش افکار

تاریخ چاپ1318 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های سومین اجلاسیه کنگره تاریخ و فرهنگ ایران؛ تاریخ و فرهنگ ایران در زمان هخامنشیان

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلی‌اصغر بهاری: به یاد ندارم در هیچ زمانی موسیقی اصیل به اندازه چند سال اخیر طرفدار پیدا کرده باشد

نویسندهفرمهر منجزی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

هر واژه‌ای که می‌میرد، بخشی از فرهنگ را می‌میراند؛ گفت‌وگو با دکتر میرجلا‌الدین کزازی
آریامن احمدی حسین تهذیبی
PDF

عنوانهر واژه‌ای که می‌میرد، بخشی از فرهنگ را می‌میراند؛ گفت‌وگو با دکتر میرجلا‌الدین کزازی

نویسندهآریامن احمدی, حسین تهذیبی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر