78
نویسنده
1
موضوع
104
منبع
ازجمله منابع مهم در بین آثار ادبی گفتگوها و خطابه‌هایی است که بسته به حوزه موضوعی منبع مهمی برای شناخت در موضوع مورد مطالعه است. این بخش به ارائه منابعی از گفتگوها و خطابه‌ها می‌پردازد.

عنوانبوی کافور، عطر یاس (فیلمنامه): مروری بر آثار بهمن فرمان آرا و چند گفت و گو

به کوششزاون قوکاسیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های علامه محترم آقای حاج شیخ محمود حلبی در رادیو مشهد در سال 1369 قمری مطابق 1329 شمسی

نویسندهشیخ محمود حلبی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپمشهد

ناشرچاپخانه فردوسی

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگفتگو با استادان فارسی (ضمیمه دانش، شماره 24 و 25)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

سخنرانی آقای پرفسور رضا رئیس دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان ادبیات فارسی از دید اهل علم
PDF

عنوانسخنرانی آقای پرفسور رضا رئیس دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان ادبیات فارسی از دید اهل علم

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسموئیل جانسون (ترجمه سخنرانی جناب سرریدر بولاردسفیر کبیر انگلیس در دانشگاه تهران)

مترجملطفعلی صورتگر

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرشورای فرهنگی بریتانیا

تاریخ چاپ1943 میلادی

زبانفارسی

عنوانشرح حال بزرگان؛ سخنرانی‌های آموزشگاه پرورش افکار (قسمت دبیران)

نویسندهبدیع الزمان فروزانفر

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشردبیرخانه سازمان پرورش افکار

تاریخ چاپ1318 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های سومین اجلاسیه کنگره تاریخ و فرهنگ ایران؛ تاریخ و فرهنگ ایران در زمان هخامنشیان

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر