87
نویسنده
1
موضوع
122
منبع
ازجمله منابع مهم در بین آثار ادبی گفتگوها و خطابه‌هایی است که بسته به حوزه موضوعی منبع مهمی برای شناخت در موضوع مورد مطالعه است. این بخش به ارائه منابعی از گفتگوها و خطابه‌ها می‌پردازد.
سخنرانیهای پنجمین اجلاسیه همایش تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان
PDF

عنوانسخنرانیهای پنجمین اجلاسیه همایش تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال و شخصیت و آثار فردوسی و ترجمه سخنرانی آقای دکتر عیسی صدیق در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس

نویسندهعیسی صدیق

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرشورای فرهنگی بریتانیا

تاریخ چاپ1324 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباران، نه رگبار (فهرست توضیحی سی و سه کتاب از محمدعلی اسلامی ندوشن)

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به مناسبات تاریخی و فرهنگی و ادبی میان پاکستان و ایران و آثار و افکار علامه اقبال لاهوری

نویسندهمولانا کوثر نیازی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1974 میلادی

زبانفارسی

بزرگداشت ابونصر فارابی فیلسوف و داشمند برجسته ایرانی قرن سوم هجری در دانشگاه پهلوی، زندگینامه و دوران او
PDF

عنوانبزرگداشت ابونصر فارابی فیلسوف و داشمند برجسته ایرانی قرن سوم هجری در دانشگاه پهلوی، زندگینامه و دوران او

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبوی کافور، عطر یاس (فیلمنامه): مروری بر آثار بهمن فرمان آرا و چند گفت و گو

به کوششزاون قوکاسیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های علامه محترم آقای حاج شیخ محمود حلبی در رادیو مشهد در سال 1369 قمری مطابق 1329 شمسی

نویسندهشیخ محمود حلبی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپمشهد

ناشرچاپخانه فردوسی

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر