82
نویسنده
1
موضوع
112
منبع
ازجمله منابع مهم در بین آثار ادبی گفتگوها و خطابه‌هایی است که بسته به حوزه موضوعی منبع مهمی برای شناخت در موضوع مورد مطالعه است. این بخش به ارائه منابعی از گفتگوها و خطابه‌ها می‌پردازد.

عنواننگاهی به مناسبات تاریخی و فرهنگی و ادبی میان پاکستان و ایران و آثار و افکار علامه اقبال لاهوری

نویسندهمولانا کوثر نیازی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1974 میلادی

زبانفارسی

بزرگداشت ابونصر فارابی فیلسوف و داشمند برجسته ایرانی قرن سوم هجری در دانشگاه پهلوی، زندگینامه و دوران او
PDF

عنوانبزرگداشت ابونصر فارابی فیلسوف و داشمند برجسته ایرانی قرن سوم هجری در دانشگاه پهلوی، زندگینامه و دوران او

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبوی کافور، عطر یاس (فیلمنامه): مروری بر آثار بهمن فرمان آرا و چند گفت و گو

به کوششزاون قوکاسیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های علامه محترم آقای حاج شیخ محمود حلبی در رادیو مشهد در سال 1369 قمری مطابق 1329 شمسی

نویسندهشیخ محمود حلبی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپمشهد

ناشرچاپخانه فردوسی

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگفتگو با استادان فارسی (ضمیمه دانش، شماره 24 و 25)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

سخنرانی آقای پرفسور رضا رئیس دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان ادبیات فارسی از دید اهل علم
PDF

عنوانسخنرانی آقای پرفسور رضا رئیس دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت عنوان ادبیات فارسی از دید اهل علم

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر