منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
سیدبدرالدین یغمائی
189
208
PDF PDF
149
209
PDF PDF

عنوانغزلیات مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر عارف قرن نهم

نویسندهمولانا عبدالرحمن بن احمد جامی

به کوششسیدبدرالدین یغمائی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شرق

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار میرزا ابوالقاسم قائم‌‌مقام فراهانی به انضمام مثنوی جلایرنامه

نویسندهمیرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

مصححسیدبدرالدین یغمائی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شرق

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی