8
نویسنده
1
موضوع
19
منبع
در این بخش اشعار و دفاتر شعری را  که با قالب غزل سروده شده باشند و  به صورت جداگانه منتشر شده باشند را  ارائه خواهیم کرد.
696
0

عنوانبوستان خیال؛ مجموعه‌ای ابتکاری از غزل‌های ترکیبی 400 شاعر

نویسندهبکتاش قلی ابدال رومی

مصححمحمدعلی کوشا

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرنهاوندی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه آثار فارسی تاج‌الدین اشنوی (قرن ششم و هفتم هجری)

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهتاج‌الدین اشنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنواندیوان کاتبی نیشابوری «ترشیزی» (غزلیات)

مصححسعید خومحمدی خیرآبادی, تقی وحیدیان کامیار, مجتبی جوادی‌نیا

نویسندهمحمد بن عبدالله کاتبی نیشابوری «ترشیزی»

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنواندیوان کاتبی نیشابوری «ترشیزی» (غزلیات)

مصححسعید خومحمدی خیرآبادی, تقی وحیدیان کامیار, مجتبی جوادی‌نیا

نویسندهمحمد بن عبدالله کاتبی نیشابوری «ترشیزی»

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنوانغرایب اثر منظوم از رونق علی شاه کرمانی در شرح مشتاقعلی شاه اصفهانی

به کوششامیر سید محمد نوربخش

نویسندهرونق علی شاه کرمانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خانقاه نعمت اللهی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانکلیات عرفی شیرازی جلد اول

مصححمحمد ولی الحق انصاری

نویسندهجمال الدین محمد عرفی شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

شابک964-03-4068-5

زبانفارسی

عنوانغزلیات خواجوی کرمانی

به کوششحمید مظهری

نویسندهکمال الدین ابوالعطاء محمود بن علی بن محمود مرشدی کرمانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپکرمان

ناشرانتشارات خدمات فرهنگی کرمان

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

تیراژ3200

نوبت چاپسوم

زبانفارسی