منبع   ۳ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
مولانا عبدالرحمن بن احمد جامی
162
217
PDF PDF
189
208
PDF PDF
294
291
PDF PDF

عنوانغزلیات مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی شاعر عارف قرن نهم

نویسندهمولانا عبدالرحمن بن احمد جامی

به کوششسیدبدرالدین یغمائی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شرق

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی