منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
غلامرضا فدائی عراقی
117
102
PDF PDF
231
220
PDF PDF

عنوانکتاب و کتابخانه (مدیریت و توسعه فرهنگی) مجموعه مقالات

نویسندهغلامرضا فدائی عراقی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنجینه بهارستان - جلد اول (مجموعه رسائل مکتوب)

نویسندهمیرهاشم محدث

به کوششغلامرضا فدائی عراقی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسناد کتابخانه مجلس، ابزاری در خدمت نمایندگان و گنجینه‌ای ارزشمند در تاریخ معاصر ایران

نویسندهغلامرضا فدائی عراقی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1377 و 1378 هجری شمسی

زبانفارسی