1173
نویسنده
1
موضوع
1007
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانداستان گنجی و شاهنامه: مقایسه شاهکار ادبی ژاپن و شاهکار ادبی ایران

نویسندهکازوکو کوساکابه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی ایران (جلد دوم)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی ایران (جلد اول)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمصطلح النحوی فی کتاب سیبویه؛ دراسة فی العلاقات الدلالیة (المشترک المصطلحی، تداخل المصطلحات، الترادف المصطلحی)

نویسندهاحمد ابراهیم هندی داود

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمصر/قاهره

ناشردار النشر للجامعات

تاریخ چاپ2017 میلادی

زبانعربی

عنوانالاجراء والترکیب فی النحو العربی؛ کتاب سیبویه نموذجا

نویسندهیوسف احمد جاد الرب محمد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپاسکندریه

ناشردار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر

تاریخ چاپ2018 میلادی

زبانعربی

عنوانبررسی شعر و نثر فارسی معاصر در آثاری از جلال آل احمد، صادق چوبک، درویش، اکبر رادی، محمد زهری، غلامحسین ساعدی، محمدرضا شفیعی کدکنی، سیاوش کسرایی، جمال میرصادقی

نویسندهمحمود کیانوش

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مانی

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر