1035
نویسنده
1
موضوع
875
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانتحول نثر فارسی در شبه قاره در دوره تیموریان متأخر (1119 ـ 1274 ق)

نویسندهسیده محموده هاشمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالسخریه فی الادب العربی الحدیث؛ عبدالعزیز البشری نموذجاً

نویسندهسها عبدالستار السطوحی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمصر/قاهره

ناشرالهیئة المصریة العامة للکتاب

تاریخ چاپ2007 میلادی

زبانعربی

آشنایی با آداب معاشرت و تعارفات در زبان عربی
محمد غفرانی رضا مهیار عبدالمهدی یادگاری
PDF

عنوانآشنایی با آداب معاشرت و تعارفات در زبان عربی

نویسندهمحمد غفرانی, رضا مهیار, عبدالمهدی یادگاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر