1105
نویسنده
1
موضوع
940
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنواناوستا «ستایش‌نامه راستی و پاکی» (از مجموعه از ایران چه می‌دانم)

نویسندهمحمدتقی راشد محصل

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوضعیت زبان و ادب فارسی در ایران (منتشرشده در مجله علمی ـ پژوهشی و فرهنگی دانشگاه انقلاب، سال 1376)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآموزش و پرورش اسلامی؛ پیدایش سواد و کتاب و کتابخانه در اسلام

نویسندهابوالفضل عزتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه آذرابادگان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزبان‌آموزی و روش تدریس دو کتاب دویدم و دویدم، زیر گنبد کبود

نویسندهثمین باغچه‌بان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرآموزشگاه کرولال‌های باغچه‌بان

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

روش تدریس زبان فارسی
لیلی ایمن (آهی) ثمین باغچه‌بان نصرالله دیهیمی
PDF

عنوانروش تدریس زبان فارسی

نویسندهلیلی ایمن (آهی), ثمین باغچه‌بان, نصرالله دیهیمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان سپاه دانش و تعلیمات ابتدایی روستاها

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوان«کتاب فی ابدال الادویة المفردة و الاشجار و الصموغ و الطین- تالیف: بدیغورس الفیلسوف»

نویسندهحکیم شمیم ارشاد اعظمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپهند/رامپور

ناشر«جَرنَل»، شماره 32، کتاب خانه رضا رامپور

تاریخ چاپ2014 میلادی

زبانعربی

فارسی برای کلاس دوازدهم
خالده آفتاب نوازش علی شیخ محمد خان کلیم غلام معین الدین نظامی (معین نظامی)
PDF

عنوانفارسی برای کلاس دوازدهم

اشرافآفتاب اصغر

نویسندهخالده آفتاب, نوازش علی شیخ, محمد خان کلیم, غلام معین الدین نظامی (معین نظامی)

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرسازمان چاپ کتاب های درسی ایالت پَنجاب

تاریخ چاپ2016 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانآثار فاروقیه؛ بُرهان پور میں شاہان فاروقیہ کی قدیم تاریخی یادگاریں (ٓ= آثار فاروقیه؛ یادگارهایِ تاریخیِ قدیمی از شاهان فاروقیه در بُرهان پور)

نویسندهجاوید انصاری بُرهان پوری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپهند/بُرهان پور

ناشراداره ادبی سوسائتی

تاریخ چاپ1979 میلادی

زباناردو/فارسی

نمایش موارد بیشتر