1258
نویسنده
1
موضوع
1097
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانتفکر یونانی، فرهنگ عربی: نهضت ترجمه کتابهای یونانی به عربی در بغداد و جامعه آغازین عباسی (قرن‌های دوم تا چهارم/ هشتم تا دهم)

مترجممحمدسعید حنایی کاشانی

نویسندهدیمیتری گوتاس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ سانسور در مطبوعات ایران (جلد دوم): از صدور فرمان مشروطیت تا کودتای 1299 خورشیدی

نویسندهگوئل کهن

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرآگاه

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ جراید و مجلات گیلان از آغاز تا انقلاب اسلامی

نویسندهفریدون نوزاد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآموزشگاهها و آموزشها در ایران؛ عهد قدیم تا دوران معاصر

نویسندهذبیح الله صفا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسامی و مواجب مستوفیان عصر ناصری (1304 ـ 1272 هـ.ق)

نویسندهاسدالله عبدلی آشتیانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر