1073
نویسنده
1
موضوع
912
منبع
شامل پژوهش هایی با موضوعات گسترده و عام در بافتِ مسائل و مباحث مربوط به ادبیات می شود. در این بخش تلاش می کنیم تا جمیع این دست از کتاب ها و تحقیقات موسوم به پژوهش های عمومی ادبی را برای شما مراجعین و مخاطبین محترم و ارجمند در دسته بندی ای متفاوت و بدیع ذیل مبحث پژوهش ها نمایش و ارائه دهیم.
پژوهش‌های عمومی ادبی

عنوانسیمای تاریخ و فرهنگ ایران در موزه‌های باستان‌شناسی اتحاد جماهیر شوروی

نویسندهپرویز ورجاوند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسؤالات خصوصی امتحانات ورودی رشته‌های مختلف دانشکده ادبیات

به کوششجواد صفی نژاد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات پارسی برای کلاس‌های چهارم دبیرستان (ادبی، ریاضی، طبیعی)

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتبریز

ناشرکتابفروشی کتابچی حقیقت

تاریخ چاپ1337 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای تدریس فارسی برای کلاس اول دبستان
ایرج جهانشاهی عباس سیاحی
PDF

عنوانراهنمای تدریس فارسی برای کلاس اول دبستان

نویسندهایرج جهانشاهی, عباس سیاحی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی طبع کتابهای درسی ایران

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ در ایران؛ شرح حال و معرفی آثار مورخان و جغرافی‌دانان ایران

نویسندهغلام‌حسین صدری افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ تمدن اسلام و عرب؛ نقد و تحلیل از دو کتاب تاریخی: تاریخ تمدن اسلام نوشته جرجی زیدان و تاریخ تمدن عرب نوشته گوستاو لوبون فرانسوی

نویسندههادی خاتمی بروجردی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه صدر

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر