منبع   ۲ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
وحید آخرت‌دوست
364
209
PDF PDF
530
735
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات همایش بزرگداشت شمس تبریزی

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششوحید آخرت‌دوست

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , مشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی