692
نویسنده
1
موضوع
519
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی مولوی در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره مولوی
1613
1251
PDF PDF
1578
1308
PDF PDF
1388
1127
PDF PDF
1866
1948
PDF PDF
1665
1684
PDF PDF

عنوانشرح چهار تمثيل مثنوي مولوي براساس تفسير رينولدالين نيكلسن و فاتح الابيات و روح المثنوي

نویسندهجواد سلماسی زاده

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

ناشرانتشارات دانشگاه آذرآبادگان

تاریخ چاپ2535 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجهان بینی مولوی (مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی مشهور به مولوی)

نویسندهعلی اکبر محمد زاده‌

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز دریا به دریا: کشف‌الابیات مثنوی (جلد سوم: چهارم: گ ـ ی)

نویسندهمحمدتقی جعفری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز دریا به دریا: کشف‌الابیات مثنوی (جلد سوم: ذ ـ ک)

نویسندهمحمدتقی جعفری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز دریا به دریا: کشف‌الابیات مثنوی (جلد دوم: ت ـ د)

نویسندهمحمدتقی جعفری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز دریا به دریا: کشف‌الابیات مثنوی (جلد اول: آ ـ پ)

نویسندهمحمدتقی جعفری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

گنجینه معنوی مولانا
سيدحسين نصر آنه ماری شیمل ویلیام چیتیک
PDF

عنوانگنجینه معنوی مولانا

نویسندهسيدحسين نصر, آنه ماری شیمل, ویلیام چیتیک

مترجمشهاب الدین عباسی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مروارید

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسوانح مولوی: تحقیق احوال و زندگی مولانا جلال‌الدین مولوی و تبصره و تقریظ مبسوط بر مثنوی شریف

مترجمسیدمحمدتقی فخر داعی گیلانی

نویسندهمحمد شبلی نعمانی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحفه های آن جهانی: سیری در زندگی و آثار مولانا جلال‌الدین رومی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی دهباشی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباغ سبز عشق: گزیده مثنوی همراه با تأمل در زندگی و اندیشه جلال‌الدین مولوی

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر