676
نویسنده
1
موضوع
505
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی مولوی در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره مولوی

عنوانتحفه های آن جهانی: سیری در زندگی و آثار مولانا جلال‌الدین رومی

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعلی دهباشی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباغ سبز عشق: گزیده مثنوی همراه با تأمل در زندگی و اندیشه جلال‌الدین مولوی

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتوضیح نکات ادبی، عرفانی، اشارات قرآنی و احادیث در مثنوی مولوی

نویسندهامین پاشا اجلالی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمولانا از دیدگاه ترکان و ایرانیان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ قصه‌های پیامبران؛ تجلی شاعرانه اشارات داستانی در مثنوی

نویسندهمه‌دخت پورخالقی چترودی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپمشهد

ناشرموسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعشق در منظومه شمسی: واژه‌یابی عشق در دیوان کبیر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

نویسندهعلیرضا مختارپور قهرودی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخبة العرفان عن آیات القرآن و تفسیرها (تطبیق اشعار مثنوی معنوی و کلیات شمس با قرآن کریم)

نویسندهسیدهادی حائری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات حقیقت

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه سخنرانی‌های همایش بین‌المللی بزرگداشت هشتصدمین سال ولادت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی

نویسندهگروهی از نویسندگان

اشرافغلامرضا اعوانی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزایش دوباره عشق و آفرینش از دیدگاه مولانا جلال‌الدین مولوی

نویسندهرضا آراسته

مترجممحمود هاتف

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرعطائی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی‌هایی درباره مولوی؛ مجموعه‌ای از چند مقاله درباره جلال‌الدین محمد مولوی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرشورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات دیوان شمس (جلد دوم) مطابق نسخه تصحیح شده استاد بدیع الزمان فروزانفر

مصححبدیع الزمان فروزانفر

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرنشر راد

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارسال المثل در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی با شرح و توضیح مختصر و بیان ریشه بعضی از آنها

نویسندهعلیرضا منصورمؤید

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر