32
نویسنده
1
موضوع
26
منبع
این بخش مطابق با عنوانش، به معرفی و عرضه ی متون نمایشی ایرانی و فارسی اختصاص دارد. اگرچه از ورود هنر تئاتر و به تبع متون نمایشی به ایران زمان درازی نمی گذرد لکن در تاریخ ادبیات فارسی، از زمان های دور متونی مطابق با ویژگی های نمایشی امروزین(تاحدودی) وجود دشته است.  
نمایشنامه ایرانی
1386
1506
PDF PDF

عنوانفردوسی و امیر ابوعلی سیمجور؛ مشتمل بر: دو قسمت و هفده بخش و شصت‌ونه صحنه و چند صفحه بر گذشته ایران

نویسندهس. علی آذری

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات نیل

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروزنامه تیاتر؛ نمایش‌نامه شیخ علی میرزای حاکم بروجرد به انضمام شرح احوال و آثار نویسنده

مصححمحمد گلبن, فرامرز طالبی

نویسندهمیرزا رضاخان طباطبایی نایینی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

اقتباس بینامتنی در مهمان مامان نمونه‌ای از نگاه حداکثری به اقتباس سینمایی
ابراهیم سلیمی کوچی فاطمه سکوت جهرمی
PDF

عنواناقتباس بینامتنی در مهمان مامان نمونه‌ای از نگاه حداکثری به اقتباس سینمایی

نویسندهابراهیم سلیمی کوچی, فاطمه سکوت جهرمی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون منِ توکلی
علیرضا انوشیروانی عذراء قندهاریون
PDF

عنوانادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامۀ باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون منِ توکلی

نویسندهعلیرضا انوشیروانی, عذراء قندهاریون

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسي يك نمايشنامه معاصر ايراني با رويكرد اصول سبك‌شناختي نمايشنامه‌نويسي غرب

نویسندهشهناز شاهین

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

سايه آنتون چخوف بر ادبيات نمايشي معاصر ايران (بر اساس نمايشنامه‌هاي آنتون چخوف و اكبر رادي)
مرضیه یحیی پور زینب صادقی
PDF

عنوانسايه آنتون چخوف بر ادبيات نمايشي معاصر ايران (بر اساس نمايشنامه‌هاي آنتون چخوف و اكبر رادي)

نویسندهمرضیه یحیی پور, زینب صادقی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسي تطبيقي شخصيت‌پردازي در دو نمايشنامه باغ وحش شيشه‌اي و ارثيه ايراني
مریم حیدری‌فرد پیام عباسی
PDF

عنوانبررسي تطبيقي شخصيت‌پردازي در دو نمايشنامه باغ وحش شيشه‌اي و ارثيه ايراني

نویسندهمریم حیدری‌فرد, پیام عباسی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نقد اسطوره‌شناختي نمايشنامه «دلي باي و آهو» اثر عباس معروفي
محمدعلی محمودی کمال‌الدین آرخی
PDF

عنواننقد اسطوره‌شناختي نمايشنامه «دلي باي و آهو» اثر عباس معروفي

نویسندهمحمدعلی محمودی, کمال‌الدین آرخی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

خوانشي پست‌مدرن از مفهوم تاريخ در دو نمايشنامه آرکاديا اثر تام استاپارد و مرگ يزدگرد اثر بهرام بيضايي
بهزاد قادری سهی سیده آناهیت کزازی
PDF

عنوانخوانشي پست‌مدرن از مفهوم تاريخ در دو نمايشنامه آرکاديا اثر تام استاپارد و مرگ يزدگرد اثر بهرام بيضايي

نویسندهبهزاد قادری سهی, سیده آناهیت کزازی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر