منبع   ۷ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۱
ابوالقاسم حالت
395
337
PDF PDF
598
558
PDF PDF
824
592
PDF PDF
664
374
PDF PDF

عنوان57 سال با ابوالقاسم حالت؛ زندگی‌نامه خودنوشت و خاطرات

نویسندهابوالقاسم حالت

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی