82
نویسنده
1
موضوع
83
منبع
خاطرات: نگارش خاطرات در موضوعات مختلف و در جایگاه ها و موقعیت های گوناگون یکی از شیوه های ادبی است که برای شناخت بیشتر از اشخاص، مکان ها، اعصار، وضعیت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ادبی و همچنین آگاهی از احساسات و اندیشه ها، رویدادها، وقایع و... کمک شایانی به ما می کنند.  یادداشت ها: مجموعه ای از نوشتارهای همگون در بافتی چندموضوعی و بینامتنی هستند که با اهدافی مختلف همچون: یادداشت نویسی روزانه، یادداشت نویسی متناوب در مورد موضوعات مختلف یا موضوعی خاص، یادداشت نویسی از منابع مورد مطالعه، یادداشت نویسی های مقاله ای و... نگاشته می شوند. در این بخش مجموعه ی کتبی که حول محور موضوع یادداشت نویسی منتشر شده اند را معرفی و ارائه می کنیم.   در این بخش این سنخ از کتاب ها را حول محور موضوعات: خاطرات و یادداشت ها به شما مخاطبان ارجمند پیشنهاد می کنیم.
خاطرات و یادداشت ها

عنوانبیاض سفر: یادداشت‌های سفر در زمینه ایران‌شناسی، کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی

نویسندهایرج افشار

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوان57 سال با ابوالقاسم حالت؛ زندگی‌نامه خودنوشت و خاطرات

نویسندهابوالقاسم حالت

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننهضت جنگل و اوضاع فرهنگی ـ اجتماعی گیلان و قزوین؛ خاطرات صادق کوچکپور

به کوششسیدمحمدتقی میرابوالقاسمی

نویسندهصادق کوچکپور

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیادداشت‌های استاد علامه جلال‌الدین همایی در حاشیه مجمع الفصحاء هدایت

به کوششناصرالدین شاه حسینی

نویسندهجلال الدین همایی

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر هما

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر