31
نویسنده
1
موضوع
40
منبع
در این بخش اشعاری که در قالب رباعی سروده شده باشند و در دفتری به صورت منفرد منتشر شده باشند را  ارائه خواهیم کرد.
1677
1098
PDF PDF
1786
1081
PDF PDF
5850
2433
PDF PDF
2079
1229
PDF PDF
2019
1091
PDF PDF
1674
2119
PDF PDF
1480
1419
PDF PDF

عنوانشاهد دل: رباعیات اوحدالدین کرمانی

نویسندهاوحدالدین کرمانی

مترجمبرند مانوئل ویشر, پیتر لمبرن

مصححبرند مانوئل ویشر

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلمات قصار علی بن ابیطالب (ع) با ترجمه به فارسی و انگلیسی و رباعیات فارسی

نویسندهابوالقاسم حالت

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه بهجت

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرباعیات حکیم عمر خیام با ترجمه به شعر انگلیسی از ادوارد فیتز جرالد

نویسندهحکیم عمر خیام

به کوششیوسف جمشیدی پور

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرباعیات باباافضل کاشانی به ضمیمه مختصری در احوال و آثار وی

مصححسعید نفیسی

نویسندهافضل‌الدین محمد مرقی کاشانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه فارابی

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخیام و سهیلی؛ مشتمل بر رباعیات حکیم عمر خیام و رباعیات فکاهی مهدی سهیلی

نویسندهمهدی سهیلی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر