9
نویسنده
1
موضوع
16
منبع
در این بخش اشعاری که در قالب رباعی سروده شده باشند و در دفتری به صورت منفرد منتشر شده باشند را  ارائه خواهیم کرد.
1294
1048
PDF PDF

عنواناذن دخول؛ مجموعه رباعیات مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی) به خط استاد عباسعلی حاج‌آقا محمد

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

اشرافپرویز خرسند

به کوششمحمدرضا شریفی نیا

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سبز

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندوبیتی های عامیانه هزارگی: همراه با آوانگاری و شرح لغات

نویسندهمحمدجواد خاوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرمحمدابراهیم شریعتی افغانستانی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ5000

نوبت چاپاول

شابک964-06-2818-2

زبانفارسی