7
نویسنده
1
موضوع
14
منبع
در این بخش اشعاری که در قالب رباعی سروده شده باشند و در دفتری به صورت منفرد منتشر شده باشند را  ارائه خواهیم کرد.

عنواندوبیتی های عامیانه هزارگی: همراه با آوانگاری و شرح لغات

نویسندهمحمدجواد خاوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/رباعیات

مکان چاپتهران

ناشرمحمدابراهیم شریعتی افغانستانی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ5000

نوبت چاپاول

شابک964-06-2818-2

زبانفارسی