منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
سیدمحمدعلی داعی الاسلام
531
262
PDF PDF
411
322
PDF PDF

عنوانوندیداد حصه سوم کتاب اوستا که مبین شریعت زردشت است

مترجمسیدمحمدعلی داعی الاسلام

به کوششفتح الله مفتون یزدی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپهند/حیدرآباد

ناشرمطبعه صحیفه

تاریخ چاپ1948 میلادی

زبانفارسی

عنوانشعر و شاعری عرفی؛ خطابه سیدمحمدعلی داعی الاسلام در جلسه شعبه جامعه معارف

نویسندهسیدمحمدعلی داعی الاسلام

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی