20
نویسنده
1
موضوع
20
منبع
مجموعه ای از کتاب های منبع و مرجع در حیطه ی ادبیات که به عنوان راهنمای مطالعات و پژوهش های ادبی در اختیار علاقه مندان و پژوهشگران ادبیات فارسی قرار گرفته است. این کتب در زمینه های مختلف ادبی و پژوهشِ ادبی تقسیم بندی و ارائه شده است.
1577
1081
PDF PDF
1496
1030
PDF PDF
1516
1069
PDF PDF
1976
1240
PDF PDF

عنوانراهنمای خواندن انواع خطوط کوفی بر روی سکه‌ها، کتبیه‌ها، کتب، سفال، فلزکاری و ....

نویسندهمحمد مشیری

موضوعکلیات/منابع راهنما

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه سکه شناسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفارسی آموختگان؛ مشخصات و چکیده پایان نامه های فارسی آموختگان و فارسی آموزان خارجی دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی

به کوشششعبان آزادی کناری

موضوعکلیات/منابع راهنما

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

شابک964-6371-09-4

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر