88
نویسنده
1
موضوع
148
منبع
در این بخش متون تفسیری و دینی ارائه می شوند. این متون از جهت های گوناگون برای پژوهشگران ادبیات دارای اهمیت و ارزش می باشند از جمله: شناخت ادبیات گذشته، شناخت برخی واژه های مطرود و محذوف امروزین در افواه گذشتگان، شناخت نوع ترجمه در آثار پیشینیان، آشنایی با شیوه و سبک نگارش در قرون گذشته و... .
ترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام و ترجمه النکت الاعتقادیه
ابومنصور عبدالقاهر بغدادی محمد بن محمد معروف به شیخ مفید
PDF

عنوانترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام و ترجمه النکت الاعتقادیه

مترجممحمدجواد مشکور

نویسندهابومنصور عبدالقاهر بغدادی, محمد بن محمد معروف به شیخ مفید

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات اشرفی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر نسفی (جلد دوم: از سوره حج تا ناس)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر نسفی (جلد اول: از سوره حمد تا سوره انبیاء)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

مصححسیدجعفر سجادی

نویسندهمعین الدین فراهی هروی مشهور به ملامسکین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراقبات (اعمال السنه)، مجموعه وظایف سالک در ماههای دوازده گانه سال، جلد دوم

نویسندهمیرزاجواد ملکی تبریزی

مترجمعلیرضا میرزاحکیم خسروانی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

ناشرانتشارات نور فاطمه

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراقبات (اعمال السنه)، مجموعه وظایف سالک در ماههای دوازده گانه سال، جلد اول

نویسندهمیرزاجواد ملکی تبریزی

مترجمعلیرضا میرزاحکیم خسروانی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

ناشرانتشارات نور فاطمه

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه میراث ایران و اسلام، تفسیر محمد مومن مشهدی بر جزء سی ام قرآن مجید

مصححعلی محدث

نویسندهمحمد مومن مشهدی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرجماعت بریتش وفورن بیبل سوسائیتی

تاریخ چاپ1932 میلادی

زبانفارسی

عنوانجامع الخیرات: وقفنامه سید رکن‌الدین حسینی یزدی

مصححایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

نویسندهسید رکن‌الدین حسینی یزدی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ ایران زمین

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد پنجم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد چهارم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد سوم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد دوم)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر سورآبادی «تفسیر التفاسیر» (جلد اول)

مصححعلی اکبر سعیدی سیرجانی

نویسندهابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر