منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
منصوره زرکوب
بررسی خطاهای زبان‌آموزان در ترجمه «که» قیدی به زبان عربی
منیژه یوحنایی منصوره زرکوب لیلا رئیسی
PDF

عنوانبررسی خطاهای زبان‌آموزان در ترجمه «که» قیدی به زبان عربی

نویسندهمنیژه یوحنایی, منصوره زرکوب, لیلا رئیسی

موضوعفنون ادبی/ترجمه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی