140
نویسنده
1
موضوع
101
منبع
ترجمه یکی از فنون ادبی منحصر به فرد است که امکان پویایی، روابط و فهم مشترک بین دو زبان متفاوت را فراهم می کند. با توجه به پیچیدگی ها و دشواری های انتقال مفاهیم و اهمیت بسیار زیاد این مهم، یعنی ایجاد ارتباط و جابجایی معانی از زبانی به زبانی دیگر، این فن ادبی هماره در طول تاریخ مورد توجه بوده است. ما نیز برآنیم تا مجموعه ای از آثار مربوط به این فعالیت بااهمیت ادبی، در زمینه ها و از ابعاد و جهت های مختلف و گوناگون را در اختیار شما مخاطبان ارجمند قرار دهیم.
درآمدی بر مبانی ترجمه؛ عربی به فارسی ـ فارسی به عربی
سیدبابک فرزانه عنایت‌الله فاتحی‌نژاد
PDF

عنواندرآمدی بر مبانی ترجمه؛ عربی به فارسی ـ فارسی به عربی

نویسندهسیدبابک فرزانه, عنایت‌الله فاتحی‌نژاد

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی ـ انتشاراتی آیه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر