34
نویسنده
1
موضوع
22
منبع
در این بخش به ارائه ی کتب نگاشته و منتشرشده در حوزه ی دستور زبان عربی می پردازیم.
ترتيب واژگاني جمله در زبان عربي بر پايه نظريه حاكميت و وابستگي
علی افخمی غلامرضا دین‌محمدی
PDF

عنوانترتيب واژگاني جمله در زبان عربي بر پايه نظريه حاكميت و وابستگي

نویسندهعلی افخمی, غلامرضا دین‌محمدی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1382 و 1383 هجری شمسی

زبانفارسی

رابطه نحو عربی و معنی‌شناسی (با عنایت به مسئله اعراب و با توجه ویژه به اعراب رفع)
انسیه خزعلی فاطمه شیرزاده
PDF

عنوانرابطه نحو عربی و معنی‌شناسی (با عنایت به مسئله اعراب و با توجه ویژه به اعراب رفع)

نویسندهانسیه خزعلی, فاطمه شیرزاده

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نگاهی به ویژگی‏های اعرابی کتاب إعراب‏ القرآن نحاس و إملاء ما مَنَّ به الرَّحْمن عکبری (بررسی موردی)
احمد پاشازانوس آرزو شیدایی قره قشلاقی
PDF

عنواننگاهی به ویژگی‏های اعرابی کتاب إعراب‏ القرآن نحاس و إملاء ما مَنَّ به الرَّحْمن عکبری (بررسی موردی)

نویسندهاحمد پاشازانوس, آرزو شیدایی قره قشلاقی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسي تطبيقي فعل مجهول در زبان‌هاي فارسي و عربي از منظر دستوري و معنايي
منصوره زرکوب سارا رضایی
PDF

عنوانبررسي تطبيقي فعل مجهول در زبان‌هاي فارسي و عربي از منظر دستوري و معنايي

نویسندهمنصوره زرکوب, سارا رضایی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

مفعول مطلق، له و معه در زبان عربي و برابري‌هاي آن در زبان فارسي
مجید صالح‌بک زهره قربانی
PDF

عنوانمفعول مطلق، له و معه در زبان عربي و برابري‌هاي آن در زبان فارسي

نویسندهمجید صالح‌بک, زهره قربانی

موضوعدستور زبان/دستور زبان‌های دیگر/عربی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر