99
نویسنده
1
موضوع
80
منبع
امثال و حکم مجموعه ی کلمات قصار، ابیات مشهور و ضرب المثل هایی است که برای مردم یک سرزمین با زبان مشترک، برجسته می شود و کارکردهای معنایی پیدا می کند. این امثال و حکمت ها اغلب جایگزین مفاهیم روزمره، تکراری و طولانی ای می شوند که می خواهند در تعابیری دشوار و بااطناب، بیانگر یک وضعیت خاص باشند اما امثال و حکمت ها، در یک جمله یا بیشتر یا یک بیت یا نهایتا چند بیت این مفهوم را به طور موجز و تاثیرگذار بیان می کنند. معمولا این جملات و ابیات دراثر چرخش زبانی زیاد بین اعضای یک گروه زبانی، شهره هستند و همه ی افراد با معانی کنایی آن ها آشنا هستند. در بیشتر تقسیم بندی ها امثال و حکم در دسته ی ادبیات عامه و فولکلور جای می گیرد. این بخش به معرفی و ارائه این کتاب ها اختصاص دارد. 
1446
1227
PDF PDF
1292
1679
PDF PDF
1247
1024
PDF PDF

عنوانالمنجد فی الامثال والحکم والفرائد اللغویة

نویسندهجوزف نعوم حجار

مصححصبحی حموی, ادوار الشمالی, انطوان منصور, میشال مراد

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردار المشرق

تاریخ چاپ2004 میلادی

زبانعربی

عنوانمجمل الاقوال فی الحکم والامثال (نسخه به خط مؤلف کتاب در سال 693 قمری) ـ نسخه برگردان

به کوششایرج افشار, محمود امیدسالار

نویسندهاحمد بن احمد بن احمد دمانیسی سیواسی

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات طلایه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانضرب‌المثل‌های رایج در زبان عربی: ترجمه و تحشیه فرائد الادب

نویسندهابوالفضل احمد میدانی نیشابوری

مترجمامیر شاهد

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپاصفهان

ناشرسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامثال و حکم؛ مجموعه ضرب‌المثل‌های محلی

نویسندهعنایت‌الله شهرانی

به کوششمیرمن فوزیه

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشربیهقی کتاب خپرولو مؤسسه

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر