123
نویسنده
1
موضوع
98
منبع
امثال و حکم مجموعه ی کلمات قصار، ابیات مشهور و ضرب المثل هایی است که برای مردم یک سرزمین با زبان مشترک، برجسته می شود و کارکردهای معنایی پیدا می کند. این امثال و حکمت ها اغلب جایگزین مفاهیم روزمره، تکراری و طولانی ای می شوند که می خواهند در تعابیری دشوار و بااطناب، بیانگر یک وضعیت خاص باشند اما امثال و حکمت ها، در یک جمله یا بیشتر یا یک بیت یا نهایتا چند بیت این مفهوم را به طور موجز و تاثیرگذار بیان می کنند. معمولا این جملات و ابیات دراثر چرخش زبانی زیاد بین اعضای یک گروه زبانی، شهره هستند و همه ی افراد با معانی کنایی آن ها آشنا هستند. در بیشتر تقسیم بندی ها امثال و حکم در دسته ی ادبیات عامه و فولکلور جای می گیرد. این بخش به معرفی و ارائه این کتاب ها اختصاص دارد. 
1607
1052
PDF PDF
1902
1358
PDF PDF
1306
1050
PDF PDF
پارچه و پوشاک در امثال و حکم فارسی
اعظم قیاسی فاطمه دولت‌آبادی آزاده رحیمی
PDF

عنوانپارچه و پوشاک در امثال و حکم فارسی

نویسندهاعظم قیاسی, فاطمه دولت‌آبادی, آزاده رحیمی

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشرنشر جمال هنر

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانامثال و حکم مردم هزاره: همراه با شرح، ذکر موارد کاربرد، نظایر و شواهدی از اشعار پارسی

نویسندهمحمدجواد خاوری

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشرنشر عرفان

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

پند و دستان‌یاب (دفتر دوم: شماره‌‌های 3514 تا 7835) و دفتر سوم (شماره‌های 7831 تا 9565)
جامی شکیبی گیلانی علی‌محمد حق‌شناس لاری بهرام معزی قاجار
PDF

عنوانپند و دستان‌یاب (دفتر دوم: شماره‌‌های 3514 تا 7835) و دفتر سوم (شماره‌های 7831 تا 9565)

نویسندهجامی شکیبی گیلانی, علی‌محمد حق‌شناس لاری, بهرام معزی قاجار

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشرویراستاران

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

پند و دستان‌یاب (دفتر نخست: شماره‌های 1 تا 3514)
جامی شکیبی گیلانی علی‌محمد حق‌شناس لاری
PDF

عنوانپند و دستان‌یاب (دفتر نخست: شماره‌های 1 تا 3514)

نویسندهجامی شکیبی گیلانی, علی‌محمد حق‌شناس لاری

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشرویراستاران

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمنجد فی الامثال والحکم والفرائد اللغویة

نویسندهجوزف نعوم حجار

مصححصبحی حموی, ادوار الشمالی, انطوان منصور, میشال مراد

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردار المشرق

تاریخ چاپ2004 میلادی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر