92
نویسنده
1
موضوع
73
منبع
امثال و حکم مجموعه ی کلمات قصار، ابیات مشهور و ضرب المثل هایی است که برای مردم یک سرزمین با زبان مشترک، برجسته می شود و کارکردهای معنایی پیدا می کند. این امثال و حکمت ها اغلب جایگزین مفاهیم روزمره، تکراری و طولانی ای می شوند که می خواهند در تعابیری دشوار و بااطناب، بیانگر یک وضعیت خاص باشند اما امثال و حکمت ها، در یک جمله یا بیشتر یا یک بیت یا نهایتا چند بیت این مفهوم را به طور موجز و تاثیرگذار بیان می کنند. معمولا این جملات و ابیات دراثر چرخش زبانی زیاد بین اعضای یک گروه زبانی، شهره هستند و همه ی افراد با معانی کنایی آن ها آشنا هستند. در بیشتر تقسیم بندی ها امثال و حکم در دسته ی ادبیات عامه و فولکلور جای می گیرد. این بخش به معرفی و ارائه این کتاب ها اختصاص دارد. 

عنوانامثال و حکم؛ مجموعه ضرب‌المثل‌های محلی

نویسندهعنایت‌الله شهرانی

به کوششمیرمن فوزیه

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشربیهقی کتاب خپرولو مؤسسه

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقرة العین مشتمل بر امثال و حکم فارسی و عربی و نوادر حکایات

نویسندهمولف ناشناس

مصححامین‌پاشا جلالی

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپتهران

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانفارسی

عنوانبررسي ساختار ارسال مثل (بحثي در ارسال مثل و تفاوت آن با برخي گونه‌ها و ساختارهاي مشابه آن)

نویسندهحسن ذوالفقاری

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر