منبع   ۶ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
یدالله شکری
127
118
PDF PDF
599
344
PDF PDF
484
261
PDF PDF
509
331
PDF PDF
487
363
PDF PDF

عنوانگزیده اشعار استاد سراج الدین قمری آملی

به کوششیدالله شکری

نویسندهسراج الدین قمری آملی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی