59
نویسنده
1
موضوع
87
منبع
این بخش به معرفی و ارائه ی متون مختلف و پراکنده ای از علوم و دانش ها و موضوعات گوناگونی اختصاص دارد که به دلایل ادبی و متن شناسی دارای اهمیت و درجه ای از اعتبار ادبی و پژوهشی هستند.

عنوانگنجینه پادشاهی یا شاه ماهان (شرح احوال و آثار حضرت شاه نعمت الله ولی قدس سره العلی)

نویسندهرضا نور نعمت اللهی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه مهر ایران

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننبرد اندیشه ها در حماسه رستم و اسفندیار از دستنویس موزه لنینگراد (تحلیل داستان و شرح ابیات)

نویسندهعزیزالله جوینی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخانه عرفان، بازگشت شاه، یا ابیات شکون (جزوه سوم عارف‌نامه درویش 1329 ـ 1331 ـ 1333)

نویسندهابوالفضل صدرمعنوی (صدر ساوجی)

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخب نثر پارسی برای سال اول دانشکده‌ها و مدارس عالی کشور

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرمدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر