27
نویسنده
1
موضوع
51
منبع
این بخش به معرفی و ارائه ی متون مختلف و پراکنده ای از علوم و دانش ها و موضوعات گوناگونی اختصاص دارد که به دلایل ادبی و متن شناسی دارای اهمیت و درجه ای از اعتبار ادبی و پژوهشی هستند.

عنوانادبیات معاصر ایران؛ برگزیده نظم و نثر (دفتر نخست: شعر مشروطیت و معاصر)

نویسندهاسماعیل حاکمی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات امید

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگ‌های زرین؛ برگزیده بهترین آثار اجتماعی ـ ادبی و تربیتی از سخن‌سرایان گذشته و معاصر

به کوششمحمد قریب

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه مطبوعاتی شرق

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده نثر و نظم فارسی : کتاب قرائت سالهای چهارم دبیرستان

به کوششجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

منتخب نظم و نثر فارسی؛ شامل برگزیده آثار گویندگان و نویسندگان ایرانی تا قرن ششم هجری مخصوص کلاس‌های چهارم متوسطه (ریاضی، طبیعی، بازرگانی، خانه‌داری)
ضیاءالدین سجادی علی اکبر شهابی
PDF

عنوانمنتخب نظم و نثر فارسی؛ شامل برگزیده آثار گویندگان و نویسندگان ایرانی تا قرن ششم هجری مخصوص کلاس‌های چهارم متوسطه (ریاضی، طبیعی، بازرگانی، خانه‌داری)

به کوششضیاءالدین سجادی, علی اکبر شهابی, ,

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی زوار

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخبات ادبیات فارسی مخصوص سالهای 4،5،6 دبیرستانها

به کوششبدیع الزمان فروزانفر

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپ

تاریخ چاپ1328 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

نمونه‌های نظم و نثر فارسی (جلد دوم)
علی اکبر فرزام پور حسین بحرالعلومی سید محمد دبیر سیاقی
PDF

عنواننمونه‌های نظم و نثر فارسی (جلد دوم)

به کوششعلی اکبر فرزام پور, حسین بحرالعلومی, سید محمد دبیر سیاقی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشراتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانفرائد الادب بخش اول از دوره دوم در تاریخ احوال شعرا و فصحاء متقدمین و متوسطین

به کوششعبدالعظیم قریب

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

عنوانکلیات جامع التمثیل یا بهترین دستور ادبی و اخلاقی در تهذیب اخلاق و آداب

نویسندهمحمد جبله رودی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی علمیه اسلامیه طهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر