64
نویسنده
1
موضوع
91
منبع
این بخش به معرفی و ارائه ی متون مختلف و پراکنده ای از علوم و دانش ها و موضوعات گوناگونی اختصاص دارد که به دلایل ادبی و متن شناسی دارای اهمیت و درجه ای از اعتبار ادبی و پژوهشی هستند.

عنوانگلبانگ عاشقانه، ترجمه مشارق الانوار القلوب و مفاتح اسرار الغیوب

مترجممحمود شاهرخی

نویسندهعبدالرحمن بن محمد الانصاری قیروانی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دریا

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبهارستان سخن: زیباترین اشعار از سخنوران پارسی‌گوی همراه با نثرها و مقاله‌های شعرانگیز از نویسنده

نویسندهمحمد مصری «ساقی»

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتبریز

ناشرمؤسسه مطبوعاتی امید یزدانی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنجینه پادشاهی یا شاه ماهان (شرح احوال و آثار حضرت شاه نعمت الله ولی قدس سره العلی)

نویسندهرضا نور نعمت اللهی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه مهر ایران

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننبرد اندیشه ها در حماسه رستم و اسفندیار از دستنویس موزه لنینگراد (تحلیل داستان و شرح ابیات)

نویسندهعزیزالله جوینی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخانه عرفان، بازگشت شاه، یا ابیات شکون (جزوه سوم عارف‌نامه درویش 1329 ـ 1331 ـ 1333)

نویسندهابوالفضل صدرمعنوی (صدر ساوجی)

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر