منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
ایرج جهانشاهی
175
174
PDF PDF
2298
1034
PDF PDF

عنوانفرهنگنامه کودکان و نوجوانان - جلد اول (آ)

به کوششایرج جهانشاهی, توران میرهادی (خمارلو)

نویسندهشورای کتاب کودک

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرشرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

سرزمین ما، جغرافیای ایران، برای آموزش بزرگسالان
ایرج جهانشاهی عباس سیاحی
PDF

عنوانسرزمین ما، جغرافیای ایران، برای آموزش بزرگسالان

نویسندهایرج جهانشاهی, عباس سیاحی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کمیته پیکار جهانی با بیسوادی

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

راهنمای تدریس فارسی برای کلاس اول دبستان
ایرج جهانشاهی عباس سیاحی
PDF

عنوانراهنمای تدریس فارسی برای کلاس اول دبستان

نویسندهایرج جهانشاهی, عباس سیاحی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی طبع کتابهای درسی ایران

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی