منبع   ۱۰ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
احمد بیرشک
591
520
PDF PDF
635
844
PDF PDF
زندگینامه علمی دانشوران - جلد چهارم
بودان دوبوالوران پینل فیلیپ
PDF

عنوانزندگینامه علمی دانشوران - جلد چهارم

به کوششاحمد بیرشک

نویسندهبودان دوبوالوران, پینل فیلیپ

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگاهنامه تطبیقی سه هزار ساله (تطبیق تاریخهای ایرانی و و هجری قمری و میلادی،1000پ ه - 2000 ه/397پ م - 2621م)

نویسندهاحمد بیرشک

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

شناخت ژاپن (جلد دوم) ژاپن پس از جنگ جهانی دوم از 1945 تا امروز
جون لیوینگستون جو مور فلیشیا اولد فادر
PDF

عنوانشناخت ژاپن (جلد دوم) ژاپن پس از جنگ جهانی دوم از 1945 تا امروز

مترجماحمد بیرشک

نویسندهجون لیوینگستون, جو مور, فلیشیا اولد فادر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خوارزمی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

شناخت ژاپن (جلد اول) امپراطوری ژاپن از 1800 تا 1945
محمدمهدی توسلی جون لیوینگستون جو مور
PDF

عنوانشناخت ژاپن (جلد اول) امپراطوری ژاپن از 1800 تا 1945

مترجماحمد بیرشک

نویسندهمحمدمهدی توسلی, جون لیوینگستون, جو مور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خوارزمی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلم قدیم و تمدن جدید؛ مشتمل بر: اقلیدس و زمان او، بطلمیوس و زمان او، پایان علم و فرهنگ یونانی

مترجماحمد بیرشک

نویسندهجرج سارتن

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی