229
نویسنده
1
موضوع
228
منبع
تذکره کتابی‌ست که در آن شرح احوال شعرا، نویسندگان، درباریان، فلاسفه، عرفا و... نوشته شده باشد. معنای لغوی: تذکره در لغت به معنای «به یاد آوردن»، «پند دادن»، «یادگار»، «یادداشت» و «کتابی که در آن احوال شعرا نوشته شده باشد» آمده‌است. در تمام کتب ادبی فارسی پیش از زمان صفویه(غیر از تذکره دولتشاه سمرقندی)، کلمه ی تذکره به معنای یادگار، یادداشت و یادآوری به کار رفته و به‌تدریج در دوره صفویه به کتابی که حاوی شرح حال و آثار شعرا است اطلاق شده‌است. بعد از عصر صفوی در تمام تذکره‌هایی که در ایران تألیف شده، کلمه ی تذکره به معنای تذکرة الشعرا یعنی کتابی که در آن ترجمه ی احوال و نمونه ی اشعار شعرا باشد، آمده‌است و امروزه نیز به همین معنا به کار می‌رود. تذکره ی ادبی، کتابی است که در آن شرح حال و آثار یک شاعر، یا عده‌ای از شعرا آمده باشد. معمولاً تذکره‌نویس علاوه‌بر معرفی شاعر و نقل اشعار او، به شرح حال وی نیز پرداخته و گاه درباره ی آثار و اشعار او به بحثی انتقادی می‌پردازد. دیرینه: تدوین فرهنگ شرح احوال، کاری است که ابتدا مسلمانان به آن دست زدند و آن‌گاه که نوشتن فرهنگ شرح احوال توسعه یافت، دانشمندان به نوشتن شرح حال محدثین، فقها و سایر طبقات مذهبی مشغول شدند و ادبا شرح احوال شعرا، نویسندگان، درباریان، فلاسفه، عرفا و... را نوشتند. شاید بتوان قدیم‌ترین تذکره ی شاعران فارسی‌زبان را که به زبان فارسی تألیف شده، مقاله ی دوم کتاب مجمع النوادر یا چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی دانست.   قدیمی‌ترین، جامع‌ترین و معتبرترین تذکره ی شاعران فارسی‌زبان، تذکره «لباب الالباب» تألیف «نورالدین یا سدیدالدین محمد عوفی» تذکره‌نویس و محقق نامی نیمه دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است که کتاب خود را در سال ۶۱۸ به پایان رساند. این کتاب ترجمه ی احوال تمام شاعران پس از اسلام تا زمان مؤلف را دربر دارد و از دیرباز مأخذ و سند معتبر تذکره‌نویسان و تاریخ‌نویسان ایران بوده‌است. پس از تألیف این کتاب بود که تذکره‌نویسی و فراهم آوردن مجموعه‌هایی از شعر شاعران گذشته و معاصر مرسوم شد. از دیگر تذکره‌های معروف «تذکرة الشعرای» دولتشاه سمرقندی است. از جمله دیگر تذکره‌ها، تذکره «آتشکده آذر» تألیف «لطف‌علی بیک آذر بیگدلی»(۱۱۳۴ – ۱۱۹۵ هـ. ق) و «مجمع الفصحا» از رضاقلی‌خان هدایت است که در سال ۱۲۸۴ هـ. ق تألیف شد.   تذکره‌ها مهمترین منبع برای پی بردن به خصوصیات شعر، سبک شاعری، آثار، هم‌عصران و اوضاع و احوال زمان زندگی شاعران است و به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: تذکره‌های عمومی تذکره‌های خاص ​در این بخش ما ذیل شاخه ی اصلی شرح حال، کتاب های مربوط به مبحث و زیرشاخه ی تذکره را معرفی و دردسترس مخاطبین می گذاریم.

عنوانعلماء نامدار زنجان در قرن چهاردهم (ه.ق) به ضمیمه فرزانگان معاصر

نویسندهزین العابدین احمدی زنجانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپقم

ناشرمرکز انتشارات دارالنشر قم

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحفه سامی (مشتمل بر اسامی و آثار قریب به هفتصد شاعر از شعرای نامدار و گمنام)

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهسام میرزای صفوی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره حضرت سلطانعلی بن امام محمدباقر و هلال بن علی علیهماالسلام و تذکره امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد و احوال بابا شجاع الدین

نویسندهحاج سید عزیزالله امامت کاشانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپقم

ناشرچاپخانه علمیه قم

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبوستان قلندری ترجمه ی تذکره مقیمی به زبان اردو

به کوششسیداختر جعفری

نویسندهمیان محمد بخش

مترجمملک محمد

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرمجلس شاه حسین

تاریخ چاپ2004 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانمخزن شعرا یعنی تذکره شعرای گجرات

مصححمولوی عبدالحق

نویسندهقاضی نور الدین حسین خان رضوی فائق

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/اورنگ آباد

ناشرانجمن ترقی اردو

تاریخ چاپ1933 میلادی

زباناردو/فارسی

نمایش موارد بیشتر