158
نویسنده
1
موضوع
156
منبع
تذکره کتابی‌ست که در آن شرح احوال شعرا، نویسندگان، درباریان، فلاسفه، عرفا و... نوشته شده باشد. معنای لغوی: تذکره در لغت به معنای «به یاد آوردن»، «پند دادن»، «یادگار»، «یادداشت» و «کتابی که در آن احوال شعرا نوشته شده باشد» آمده‌است. در تمام کتب ادبی فارسی پیش از زمان صفویه(غیر از تذکره دولتشاه سمرقندی)، کلمه ی تذکره به معنای یادگار، یادداشت و یادآوری به کار رفته و به‌تدریج در دوره صفویه به کتابی که حاوی شرح حال و آثار شعرا است اطلاق شده‌است. بعد از عصر صفوی در تمام تذکره‌هایی که در ایران تألیف شده، کلمه ی تذکره به معنای تذکرة الشعرا یعنی کتابی که در آن ترجمه ی احوال و نمونه ی اشعار شعرا باشد، آمده‌است و امروزه نیز به همین معنا به کار می‌رود. تذکره ی ادبی، کتابی است که در آن شرح حال و آثار یک شاعر، یا عده‌ای از شعرا آمده باشد. معمولاً تذکره‌نویس علاوه‌بر معرفی شاعر و نقل اشعار او، به شرح حال وی نیز پرداخته و گاه درباره ی آثار و اشعار او به بحثی انتقادی می‌پردازد. دیرینه: تدوین فرهنگ شرح احوال، کاری است که ابتدا مسلمانان به آن دست زدند و آن‌گاه که نوشتن فرهنگ شرح احوال توسعه یافت، دانشمندان به نوشتن شرح حال محدثین، فقها و سایر طبقات مذهبی مشغول شدند و ادبا شرح احوال شعرا، نویسندگان، درباریان، فلاسفه، عرفا و... را نوشتند. شاید بتوان قدیم‌ترین تذکره ی شاعران فارسی‌زبان را که به زبان فارسی تألیف شده، مقاله ی دوم کتاب مجمع النوادر یا چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی دانست.   قدیمی‌ترین، جامع‌ترین و معتبرترین تذکره ی شاعران فارسی‌زبان، تذکره «لباب الالباب» تألیف «نورالدین یا سدیدالدین محمد عوفی» تذکره‌نویس و محقق نامی نیمه دوم قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری است که کتاب خود را در سال ۶۱۸ به پایان رساند. این کتاب ترجمه ی احوال تمام شاعران پس از اسلام تا زمان مؤلف را دربر دارد و از دیرباز مأخذ و سند معتبر تذکره‌نویسان و تاریخ‌نویسان ایران بوده‌است. پس از تألیف این کتاب بود که تذکره‌نویسی و فراهم آوردن مجموعه‌هایی از شعر شاعران گذشته و معاصر مرسوم شد. از دیگر تذکره‌های معروف «تذکرة الشعرای» دولتشاه سمرقندی است. از جمله دیگر تذکره‌ها، تذکره «آتشکده آذر» تألیف «لطف‌علی بیک آذر بیگدلی»(۱۱۳۴ – ۱۱۹۵ هـ. ق) و «مجمع الفصحا» از رضاقلی‌خان هدایت است که در سال ۱۲۸۴ هـ. ق تألیف شد.   تذکره‌ها مهمترین منبع برای پی بردن به خصوصیات شعر، سبک شاعری، آثار، هم‌عصران و اوضاع و احوال زمان زندگی شاعران است و به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: تذکره‌های عمومی تذکره‌های خاص ​در این بخش ما ذیل شاخه ی اصلی شرح حال، کتاب های مربوط به مبحث و زیرشاخه ی تذکره را معرفی و دردسترس مخاطبین می گذاریم.

عنوانایران صغیر یا تذکره شعرای پارسی‌زبان کشمیر

به کوششفرهاد ناظرزاده کرمانی, صادق رضازاده شفق

نویسندهخواجه عبدالحمید عرفانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابفروشی ابن سینا

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره شعرای معاصر اصفهان؛ شامل شرح حال و نمونه اشعار 486 نفر از شعرای اصفهان و توابع (جلد دوم)

نویسندهسید مصلح الدین مهدوی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپاصفهان

ناشرکتابفروشی تایید اصفهان

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره شعرای معاصر اصفهان؛ شامل شرح حال و نمونه اشعار 486 نفر از شعرای اصفهان و توابع (جلد اول)

نویسندهسید مصلح الدین مهدوی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپاصفهان

ناشرکتابفروشی تایید اصفهان

تاریخ چاپ1334 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار

مصححمحمد قزوینی, عباس اقبال

نویسندهمعین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1328 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشمس التواریخ: شرح احوال فقها و حکما و عرفا و شعرا و ادبا به انضمام بعضی از اشعار مؤلف

به کوششعبدالباقی ایزدگشسب

نویسندهاسدالله ایزدگشسب

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپاصفهان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفردوس در تاریخ شوشتر و برخی از مشاهیر آن

مصححمیر جلال الدین محدث ارموی

نویسندهعلاءالملک حسینی شوشتری مرعشی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا

مصححاحمد گلچین معانی

نویسندهاحمد بن محمود المدعو بمعین الفقراء

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات ایرانی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیادداشت‌های استاد علامه جلال‌الدین همایی در حاشیه مجمع الفصحاء هدایت

به کوششناصرالدین شاه حسینی

نویسندهجلال الدین همایی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرنشر هما

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ الحکما المسمی به درة الاخبار و لمعة الانوار یعنی ترجمه تتمه صوان الحکمة

نویسندهامام ظهیرالدین ابوالحسین علی البیهقی

مصححمحمد شفیع

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپپاکستان/لاهور

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر