640f46f922d06.jpg

گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله (تطبیق تاریخهای ایرانی و و هجری قمری و میلادی،1000پ ه - 2000 ه/397پ م - 2621م)

این کتاب مشتمل است بر مقدمه و چهار بخش: بخش نخستین، متشکل از جدول شماره 1، تبدیلهای دوهزار سال تاریخهای ایرانی و میلادی به یکدیگر، جدول شماره 2، تبدیل تاریخ هجری قمری به تاریخهای ایرانی و میلادی، و بعکس، برای 2062 سال مهی، جدول شماره 3، تبدیل تاریخهای ایرانی و میلادی به یکدیگر از سال 1000 ق ه تا هجرت نبوی، جدول شماره 4 آ، ب، ج، بترتیب، ردیف روزهای ماههای ایرانی و مهی و میلادی در یک سال. بخش دومین، تقویم دائمی، مرکب از: جدول شماره 5، روز هفته هر روز هر ماه هر سال ایرانی از 1 تا 2000، جدول شماره 6، نظیر جدول شماره 5 برای سالهای مهی از 1 تا 2062، جدول شماره 7، نظیر جدول شماره 5 برای سالهای میلادی از 1 تا 2621. بخش سومین، نگاهی کوتاه به انواع گاهشماری. بخش چهارمین، برخی توضیحها و جدولهای سودمند

منابع مشابه بیشتر ...

653fbd899c353.jpg

زیج ملک (استخراج و تطبیق تقویمها)

رحیم رضازاده ملک

در این کتاب، شیوه استخراج و تطبیق شش تقویم مهم (اسکندری، میلادی ژولین، هجری خورشیدی، و دو تقویم جلالی و خانی مربوط به آن هجری قمری، یزدگردی و میلادی گریگوری) فراهم آمده است" .دقیق‌ترین شیوه استخراج و تطبیق تقویم‌ها، روش روزشمار است که در این روش خرده حساب‌ها، تحلیل می‌رود، و صحت محاسبات آن به کمال است .در زیج ملک، قواعد استخراج و تطبیق تقویم‌ها به روش روزشمار توضیح داده شده است ."علاوه بر آن شش تقویم مهم و اصلی، هشت تقویم محلی و قومی ایرانی (مازندرانی، طبری، دیلمی، کومشی، صبی، کردی، پشتکوهی، کوهدشتی، و دریایی نیز تبیین و توضیح داده شده است .

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

652e9b755a08d.jpg

گاهشماری ایرانی (ادامه ی گاهشماری سه هزار ساله) برای ٥٤٢١ سال

احمد بیرشک

استاد احمد بیرشک بی تردید یکی از معدود خدمتگزاران عاشق فرهنگ و جوانان این مملکت بود. او که ریاضیدان و دانشمندی خودساخته بود و بنیانگذار نخستین گروه فرهنگی (با سرمایه گذاری گروهی از معلمان نخبه) مشهور به مدارس ملی (بخش خصوصی) منحصر به فرد در ایران و جهان است و کتاب های پرشماری را تألیف و ترجمه کرده و مقاله های بی شماری را نگاشته... در سال های دهه ی آخر عمر (١٢٨٥ تا ١٣٨١) با تلاش ها و سفرها، در گاهشماری ایرانی ضمن روشن ساختن نادانسته های بسیار این تقویم، آن را به صورت دقیق ترین تقویم جهان به مجامع گاهشماری اروپا و امریکا معرفی کرد و نام ایران را در نشریات این مؤسسات، بلند آوازه ساخت. بیرشک، کتاب «گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله» را در سال ١٣٦٢ تألیف کرد و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی آن را در سال ١٣٦٧ به چاپ رساند و چاپ دوم آن در سال ١٣٧٢ به انجام رسید. چاپ سوم آن، کتاب معرفی شده است که در سال ١٣٧٩ در ٥٤٤ صفحه در قطع بزرگ (٣٠*٢١) دو سال قبل از درگذشتش به چاپ رسید. این کتاب علاوه بر تطبیق سالهای هجری خورشیدی و مهی (هجری قمری) و میلادی به هم و تقویمی به نام «تقویم ملی» (با مبدأ ٣٧٣٢ سال پیش) پیشنهادی وی که با سه تقویم یاد شده در طول ٥٤٢١ سال تطبیق داده شده، مطالب بسیار جالبی را در ارتباط با گاهشماری که همه آن ها را با هم در جایی نتوان یافت، آورده است.

پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی
کتاب
64aec95df4003.jpg

فرهنگ علم

این کتاب ویرایش ششم و کاملا جدید اثری است که از سال 1943 پیوسته چاپ شده است. مطالب آن با هر ویرایش جدید افزایش یافته و اطلاعات به روز شده است و در این ویرایش مدخل های شیمی بازنویسی شده اند تا از کاربرد اصطلاحات جدید این علم در سراسر کتاب اطمینان حاصل شود. واژه های جدید در فیزیک حالت جامد؛ فیزیک ذره ای؛ اخترشناسی؛ و تکنولوژیکامپیوتر اضافه شده و هرجا ضرورت ایجاب کرده در مدخل های موجود تجدید نظر شده است. در این فرهنگ توضیحات موثق و واضحی از واژگان پایه فیزیک، شیمی، ریاضیات و نجوم با مختصری از واژگان مورد استفاده در حوزه های بیوشیمی، بیوفیزیک و بیولوژی مولکولی فراهم آمده است. تمامی اطلاعات کمی و عددی در دستگاه یکاهای بین المللی (SI) داده شده است. فرهنگ علم راهنمایی برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و برای کلیه متخصصانی که شاخه های مورد بحث در این کتاب از حوزه تخصصی آن ها خارج است یار و کمکی ضروری است و برای خوانندگان عمومی هم در زمینه تعداد زیادی از واژه های علمی و فنی که در حال دیگر جزئی از زندگی روزمره شده اند مرجع مفیدی به شمار می آید.

کلیات/فرهنگ ها
کتاب