منبع   ۵ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
امیرمحمود انوار
601
510
PDF PDF
394
108
PDF PDF

عنوانسیر شعر و ادب از دوره قبل از اسلام عرب تا پایان دوره عباسی و مقایسه افکار سعدی و متنبی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

نویسندهامیرمحمود انوار

موضوعنظم/شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانوار دانش

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهو الفتاح العليم؛ انوار ترجمه‌هاي فرقاني از سوره مباركه حمد قرآني

نویسندهامیرمحمود انوار

موضوعفنون ادبی/بلاغت (بیان، بدیع، معانی) , فنون ادبی/ترجمه

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی